Skip to main content

Håller Stockholm City på att tappa sin roll som regionens shoppingdestination? Mycket talar för det om vi inte kavlar upp ärmarna och gemensamt arbetar för ett mer attraktivt City. Omsättningsutvecklingen för många av butikerna i Stockholm City har varit sämre än förväntat under mer än ett år. Dessutom har många butiker allt svårare att klara lönsamheten på grund av konkurrensen från näthandeln vilket är oroväckande.

Samtidigt som restauranger och caféer går mycket bra tycks besökarna uppskatta att spendera sina pengar på upplevelser mer än att handla i butikerna. Inte så konstigt för ser man på utvecklingen så hittar man större kreativitet och nya koncept inom den växande restaurang- och cafésektorn.

Shoppingupplevelsen är viktig, och den är för närvarande inte den allra bästa, om vi vill vara attraktiva och locka kunder till City. En nyligen presenterad undersökning i tidningen Market utförd av Capgemini Consulting, visar dessutom att konsumenterna blir alltmer kritiska till att besöka och handla i butiker och att shoppingupplevelsen ofta är bättre på nätet!

Det finns naturligtvis många förklaringar till den svaga utvecklingen av handeln i City. De många pågående ombyggnationerna påverkar handeln negativt på kort sikt, men utvecklingen är nödvändig. Stockholm City är under utveckling och vi skall vara tacksamma för de pågående projekten som kommer att stärka City i framtiden. Flera större utvecklingsprojekt planeras dessutom inom de kommande åren vilket är bra och nödvändigt för att stärka City i en växande region och som en allt intressantare besöksdestination.

Konkurrensen från köpcentra och handelsplatser ökar kontinuerligt och de stora regionala centren upplevs som attraktiva och tar marknadsandelar samtidigt som den bostadsnära handeln och servicen ökar.

De mest intressanta och spännande svenska och internationella varumärkena skall naturligtvis finnas i Stockholms City och inte i ett köpcentra utanför City, eller åtminstone både externt och i City. En mångfald av olika koncept är önskvärd. Vi har lyckats bra med butiker inom lyxsegmentet med saknar ”spets” inom ”mid range” segmentet. Flera starka internationella koncept saknas, som ytterligare kan komplettera och bidra till ett mer unikt utbud i City. För att utveckla cityhandeln och skapa ett tillräckligt attraktivt innehåll krävs en viss rörlighet när det gäller kommersiella ytor. Därför är det inte alltid negativt på kort sikt med en viss mängd tomma lokaler.

Många fastighetsägare samverkar och börjar titta på att klustra gator, vilket medverkar till att skapa intressantare stråk med djupare utbud inom olika branscher, där butiker med likartade koncept och målgrupp kan samarbeta och tillsammans utveckla starka lokala destinationer. På flera gator fördjupar man samarbetet genom platssamverkan mellan staden och fastighetsägarna. City i Samverkan arbetar idag med att ta ett managementansvar på bl.a. Vasagatan, Östra Kungsgatan, Drottninggatan och Gamla Brogatan.

Citys attraktion är naturligtvis inte bara butiker utan en mix av olika verksamheter som samverkar i en spännande och trygg stadsmiljö där människor vill vara, mötas och trivas. Mötesplatser och spännande destinationer för olika ändamål och intressen kommer inte till av sig själva utan kräver samverkan och helhetssyn. Ett exempel på det är Östra Kungsgatan vars fastighetsägargrupp har haft gatumiljöns karaktär som utgångspunkt för handelsstrategin.

Med andra ord står City inför stora utmaningar. Vill vi att Stockholms City skall vara regionens självklara shoppingdestination och inte bara en handelsplats för boende i innerstan eller tillfälliga besökare så krävs det av vi tillsammans arbetar mot gemensamma mål. Det innebär att vi måste arbeta hårt varje dag för att vara attraktiva och beredda att möta en allt hårdare konkurrens och en omvärld i förändring.

Lars Backemar, Styrelseordförande City i Samverkan

X