Skip to main content

Stiftelsen Tryggare Sverige och City i Samverkan bjuder in till ett frukostseminarium onsdagen den 16 maj på temat “Ordning och reda i staden – är kommunala ordningsvakter vägen framåt?

År 2014 centraliserades den Nederländska polisen och mer än hälften av alla lokala polisstationer stängdes. För att svara upp mot det gap som uppstod när den statliga polisen fjärmade sig från lokalsamhället har många kommuner anställt egna så kallade City Law Enforcement Officers. Uppgiften för dessa är att arbeta med brott och ordningsstörningar som påverkar människors livskvalitet i vardagen.

Vid frukostseminariet beskrivs framgångsfaktorerna bakom arbetet i Nederländerna samt vad som skulle kunna vara Sveriges väg framåt i dessa frågor. Handlar det om fler poliser eller kan ett sätt att komma tillrätta med livskvalitetsbrotten vara kommunalt anställda ordningsvakter?

Vid seminariet medverkar VD Rienk Hoff (Amsterdam stad), oppositionsborgarråd Karin Erlund (C), sekreterare Fredrik Andersson (Trygghetskommissionen) samt VD Per Eriksson (City i Samverkan).

Tid: 16 maj kl.08.00-09.15

Plats: Hotell Scandic Klara, Slöjdgatan 7

Anmäl ert deltagande via länken nedan.

https://sv-se.invajo.com/event/stiftelsentryggaresverige/ordningochredaistaden–vemansvararförordningshållningen/

X