Skip to main content

Sergels Torg associeras ofta med droghandel och otrygghet och är en plats som många bara passerar. Sergels Torg och dess absoluta närområde besöks av ca 100 000 per dag och är Stockholms mest centrala plats. Hit kommer de flesta som besöker Stockholm City.

Därför är Sergels Torg ett prioriterat område och en del av Vision Klara i den lokala samverkansöverenskommelsen mellan Norrmalms stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Norrmalm. En stor del av fokus har legat på Sergels Torg eftersom platsen är själva navet i de problem som finns i Klaraområdet. Syftet är att förbättra säkerheten och tryggheten i området för besökare, boende och de som arbetar där.

Under sommaren har City i Samverkan tillsammans med Norrmalms Stadsdelsförvaltning, Polisen och stadens olika förvaltningar öppnat ett Trygghetskontor och tillsammans genomfört målmedvetna och riktade insatser på Sergels Torg för att skapa en säkrare, tryggare och attraktivare plats.

Med Trygghetskontoret i direkt anslutning till Plattan har vi arbetat utifrån en gemensam lägesbild med fokus på social prevention, polisiära insatser, daglig närvaro och städning – för att ta hand om platsen som om den vore vårt gemensamma vardagsrum. Till exempel arbetar två städare dedikerat med att hålla Sergels Torg rent och välstädat, områdespolisen, uppsökande socialsekreterare och ordningsvakter gör lägeskontroll och planerar arbetet tillsammans och tillfälliga möbleringar har ställts ut för att bidra till en attraktivare mötesplats. Dessutom har City i Samverkan en platsansvarig som håller ihop och samordnar arbetet.

Trygghetskontorets lokalisering mitt i händelsernas centrum har skapat betydande förutsättningar för aktörerna i fält att lära känna varandra, dela lägesbild och operativt samverka på en daglig basis kring gemensamma mål. Formerna för samarbetet med gemensamma utsättningsmöten, bedöms vara av avgörande betydelse för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Butiker och övriga verksamheter på Sergels Torg upplever att brottsligheten har minskat och tryggheten har ökat.

Genom att skapa en platsorganisation på Sergels Torg, med ständig närvaro, tas platsen om hand på ett effektivt sätt. Droghandeln och kriminaliteten kan kraftigt minskas och Sergels Torg kan bli den centrala och inbjudande mötesplats, öppen för alla, som det var tänkt när torget byggdes.

X