Skip to main content

Under sommaren har City i Samverkan tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning, Polisen och stadens olika förvaltningar öppnat ett Trygghetskontor och genomfört målmedvetna och riktade insatser på Sergels Torg. Vårt upplevelseindex visar att besökarna upplever Sergels Torg som säkrare, tryggare och renare. Nu visar även en trygghetsanalys, framtagen av Stiftelsen Tryggare Sverige, att flera funktioner på Sergels Torg har fått förbättrade resultat.

Det finns en rad olika begrepp för samverkan för platser. Business Improvement Distict (BID) är ett vanligt begrepp som används bland annat i USA. I Sverige har BID-begreppet också använts flitigt. Dock är det många som inte anser att begreppet fungerar här eftersom lagstiftningen skiljer sig åt. I en rapport framtagen av Trygghetskommissionen, på uppdrag av försäkringsbranschen, används AMP (Affärs- och Medborgarplats) som begrepp för lokal samverkan, vilket lyfts fram som den enskilt viktigaste lösningen för att komma tillrätta med trygghetsfrågorna.

Trygghetskontor på Sergels Torg – det goda exemplet

Nära relationer och ett helhetsperspektiv är en viktig del i arbetet för att uppnå goda resultat. Att platsen är hel, ren och snygg lägger en viktig grund för arbetet. Social prevention, polisiära insatser och daglig närvaro bidrar till en säker och trygg plats. Även stadsmiljö, innehåll och tillgänglighet har stor betydelse för helhetsupplevelsen.

Under sommaren har vi tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning, Polisen och stadens olika förvaltningar arbetat med social prevention, polisiära insatser och daglig närvaro för att ta hand om Sergels Torg som om det vore vårt gemensamma vardagsrum. Den närvaro och det omhändertagande som detta har inneburit har lett till positiva resultat på kort tid, som är över förväntan.

På uppdrag av City i Samverkan har den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en trygghetsanalys på Sergels Torg som visar att sommarens insatser har gett märkbara resultat och trygghetsindex har förbättrats från 8,8 till 12,4 på skalan 1-20. Samtliga granskade funktioner visar ett bättre, eller betydligt bättre resultat jämfört med motsvarande analys genomförd 2014. Sergels Torg var då en plats där man tog kortaste och snabbaste vägen för att passera. Numera uppehåller sig människor en längre tid och mixen av funktioner har förbättrats.

Genom samverkan, ett lokalt engagemang och ett strukturerat arbetssätt, kan vi tillsammans utveckla Sergels Torg till en händelserik och inbjudande mötesplats, som det var tänkt från början.

X