Skip to main content

Restaurangverksamheten i City hade en svag utveckling första halvåret 2018. Omsättningen minskade med 3 procent, vilket var sämre än både riket, malmarna och externhandeln. Den starka nedgången under det första kvartalet (minus 7 procent) vändes till en svag uppgång under det andra kvartalet (plus 1 procent). En liknande utveckling skedde även för sällanköpshandeln i City som minskade med 5 procent kvartal 1 och ökade med 4 procent kvartal 2.

Omsättningen för externhandelns restaurangverksamhet i Storstockholm gick plus minus noll under det första halvåret 2018, vilket var knappt sämre än både riket och malmarna. Utvecklingen är en avmattning jämfört med det starka 2017, då externhandelns restaurangverksamhet ökade med 7 procent.

Malmarna ökade med 1 procent, vilket var 4 procentenheter bättre än City. Bäst gick det för Kungsholmen, Vasastan och Gamla stan (plus 3 procent vardera). Svagast utveckling hade Södermalm (minus 1procent), samtidigt som Östermalm nådde upp till riket totalt i omsättningsökning (plus 2 procent).

Index för restaurangnäringen i Stockholm City

Kvartal 2016 2017 2018
1 100 106 99
2 113 114 115
3 108 108
4 123 127

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Procentuell förändring för restaurangnäringen i Stockholm City

Kvartal City 2017 City 2018
1 6% (6%) -7% (-7%)
2 1% (4%) 1% (-3%)
3 0% (3%)
4 3% (3%)

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parentes anges ackumulerade värden.

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker, City i Samverkan

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna. I statistiken ingår ej kategorin Hotell med restaurang. F&B = Food & Beverage. 

X