Skip to main content

Projektet med långtidsuppställda cyklar skapar plats i stadens cykelställ

City i Samverkan har på uppdrag av Trafikkontoret åtgärdat inkomna ärenden med långtidsuppställda cyklar i Stockholm City och dess närområde. Från projektets start 2016 har över 4000 långtidsuppställda cyklar borttransporterats och gjort plats för stadens ökande mängd cyklister. I år har City i Samverkan hjälpt till att transportera bort över 1500 långtidsuppställda cyklar. Allmänheten visar stor uppskattning för projektet och våra Cityvärdar får ofta beröm för sina insatser.

X