Skip to main content

Den omsättningsnedgång för sällanköpsvaror i City som har pågått under ett par år har för andra kvartalet i rad tillfälligt avstannat.

City utvecklades under det tredje kvartalet 2018 i linje med Riket kläder, som är ett bra jämförelsemått för City, då sällanköpsvaruomsättningen i City till stor del består av beklädnadshandel. Utvecklingen för City blev dock relativt externhandeln något sämre – även om skillnaden det tredje kvartalet inte blev så stor som den tidigare har varit. Resultatet för City blev, på en överlag försiktig marknad, minus 1 procent. För galleriorna i City gick det sämre – minus 4 procent.

Den sällsynta omsättningsnedgången för externhandeln i Storstockholm som inträffade under det första kvartalet i år verkar inte upprepa sig. Omsättningen ökade både under det andra och det tredje kvartalet. Resultatet för det tredje kvartalet blev plus 2 procent. Trenden att externhandeln inte utvecklas lika starkt som under tidigare år håller samtidigt i sig.

Riket kläder minskade sin omsättning under tredje kvartalet 2018 med 1 procent, vilket var i nivå med utvecklingen för City.

Omsättningen på malmarna under det tredje kvartalet 2018 förändrades inte alls jämfört med samma period förra året. Av malmarna hade Östermalm den starkaste utvecklingen och Vasastan den svagaste, vilket var fallet även under det andra kvartalet.

Handelsindex och procentuell förändring kvartalsvis för sällanköpsvaruhandeln i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018
1  100   97   93
2  109  108  112
3  108  107  106
4  133  135

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parentes anges ackumulerade värden.

Kvartal City 2017 City 2018
1 -3% (-3%) -5% (-5%)
2 -2% (-2%)  4% (0%)
3 -1% (-2%) -1% (0%)
4  1% (-1%)

I nästa nyhetsbrev presenteras utvecklingen för restaurangmarknaden i City under det tredje kvartalet 2018.

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker City i Samverkan

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna.

X