Skip to main content

Restaurangverksamheterna i City hade en negativ utveckling under det tredje kvartalet 2018. Omsättningen minskade med 2 procent, vilket var sämre än både riket, malmarna och externhandeln. Den försiktiga uppgången som kunde noteras under det andra kvartalet, efter ett svagt första kvartal, höll inte i sig.

Omsättningen för externhandelns restaurangverksamhet i Storstockholm gick plus 2 procent under det tredje kvartalet, vilket var knappt bättre än malmarna och något sämre jämfört med utvecklingen för riket som helhet.

Under det första halvåret 2018 ökade restaurangomsättningen på malmarna med 1 procent. Denna ökningstakt fortsatte även under det tredje kvartalet, vilket var 3 procentenheter bättre än City. Sämst gick det för Kungsholmen och bäst gick det för Vasastan (minus 5 procent respektive plus 5 procent). Omsättningsutvecklingen för Gamla stan, Östermalm och Södermalm var nära plus minus noll jämfört med samma period förra året.

Restaurangindex och procentuell förändring kvartalsvis för restaurangnäringen i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018
1  100  106   99
2  113  114  115
3  108  108  106
4  123  127

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parentes anges ackumulerade värden.

Kvartal City 2017 City 2018
1 6% (6%) -7% (-7%)
2 1% (4%)  1% (-3%)
3 0% (3%) -2% (-3%)
4 3% (3%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker City i Samverkan

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna. I statistiken ingår ej kategorin Hotell med restaurang. F&B = Food & Beverage.

X