Skip to main content

City i Samverkan, Telia och HUI Research bjöd in till ett frukostseminarium den 15 februari 2019 på Stockholms Handelskammare. Nu kan du ta del av presentationen genom att ladda ner ”Stockholm City – Epicentrum för handelns nästa fas?” här:

Seminariepresentation

Seminariets innehåll

Detaljhandelns strukturomvandling påverkar allt fler butiker och handelsplatser. Större handelsplatser har dock en tydlig fördel och driver mycket av tillväxten i den fysiska handeln. Sveriges enskilt största handelsplats är Stockholm City, men varför backar handeln där? Utgör Stockholm City ett epicentrum för nästa steg i detaljhandelsskiftet? Vem handlar egentligen i City och hur ser konsumenternas rörelsemönster i Stockholm ut?
Under 2017 stod e-handeln för nästan all tillväxt inom sällanköpsvaruhandeln om denna fördelas på näthandel och fysiska butiker. Fram till 2025 spås tusentals butiker försvinna, vilket kommer att påverka köpcentrum, handelsområden och stadskärnor i hela Sverige. Hur går det för handeln i Stockholmsregionen och hur kan den komma att påverkas av den ökande e-handeln och nya konsumtionsmönster?

Digitaliseringen medför många nya möjligheter och under 2017 lanserades Telia Crowd Insights som syftar till att analysera rörelsemönster i samhället baserat på anonymiserade mobildata och på så sätt få användbara insikter. Under 2019 lanserar HUI en ny digital tjänst, HUI Maps, som syftar till att koppla ihop detaljhandelsstatistik i ett kartbaserat verktyg. City i Samverkan har under lång tid arbetat med mätningar som Handelsindex och Upplevelseindex. Under seminariet vävs alla dessa mätningar samman och mynnar ut i en rad nya insikter och slutsatser samt en spännande analys av Stockholm City.

Nästa seminarium

Nästa seminarium i City i Samverkans regi är tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige på Scandic Klara den 27/3 kl.08:00-09:15. Temat är ”Säkerhet och trygghet i det offentliga rummet – kollektivtrafikens roll”. Vi återkommer under nästa vecka med en inbjudan via Mynewsdesk. Finns du inte med på listan idag men vill följa oss är det enkelt att lägga till sig via denna länk: http://www.mynewsdesk.com/se/city-i-samverkan

X