Skip to main content

Restaurangverksamheterna i City hade en negativ utveckling under 2018. Omsättningen minskade med 3 procent, vilket var sämre än både riket, malmarna och externhandeln. Det var det första kvartalet med minus 7 procent som drog ner resultatet för helåret 2018.

Stockholms innerstad är med sin stora köpkraft, flöden och tillgänglighet en attraktiv marknadsplats för restauranger. Men det finns en tendens att vissa restaurangkoncept kannibaliserar på varandra; kunderna är nyfikna och provar snabbt nya ställen. Antalet enheter ökade med 7 procent förra året, samtidigt som omsättningen minskade med 3 procent.

Externhandelns restaurangverksamhet i Storstockholm hade en svag utveckling 2018 (minus 1 procent) jämfört med 2017 (plus 7 procent). Utvecklingen var trots detta bättre än City, men sämre än både riket och malmarna.

Malmarna ökade med 2 procent, vilket var betydligt bättre än City. Bäst gick det för Vasastan (plus 5 procent). Även Östermalm och Gamla stan hade en positiv utveckling (plus 2 respektive 1 procent), medan Kungsholmen och Södermalm hade ett resultat omkring plus minus noll.

Kommentarer till restaurangbranschens utveckling i Stockholms City 2018

Vad kan tappet på – 3 % jämfört med 2018 bero på jämfört med riket i övrigt som ökat med 3 %?

Den mycket varma sommaren 2018 har inte gynnat restaurangerna i City eftersom många gäster väljer mera naturnära alternativ eller att ”ligga still” ute på landet. Däremot har de många stora uteserveringarna i City haft en rekordförsäljning under sommaren delvis med hjälp av fotbolls VM. De stora uteserveringarna på taken runt Brunkebergstorg, Urban Deli på Sveavägen och Gården vid Norra Bantorget har dragit mängder av gäster under hela sommaren. Detta har delvis kompenserat bortfallet från övrig restaurangförsäljning i City under sommarperioden.

I SCBs siffror som denna rapport bygger på är inte hotellrestaurangerna medräknade och de stora hotellen har med sina restauranger och barer en stor andel av den totala försäljningen i City. Visita anger i sin rapport att hotellrestauranger i riket har haft en kraftig ökning under 2018 med t.ex. +12,8 % under kvartal 4. Vi kan därför anta att om vi lägger in hotellrestaurangernas försäljningssiffror i totalen för City så blir minskningen jämfört med 2017 någon procent mindre.

Mer långsiktigt måste vi ställa oss frågan om restaurangerna är på väg att följa klädhandelns nedåtgående trend i Stockholms City? Förutom de stora hotellrestaurangerna så domineras restaurangbranschen i City av ett antal stora lokala aktörer samt stora kedjor för caféer och fast food. Är de så att allt fler gäster väljer att istället gå ut och äta på malmarna i t.ex. Vasastan och Söder? Där växer hela tiden många mindre kvarterskrogar fram med nya experimentella koncept. Likaså ser vi ett större utbud av hållbar, vegetarisk och vegansk mat på malmarna. Kanske är de små familjeägda restaurangerna och caféerna mer snabbfotade att följa efter de nya trenderna inom mat, dryck, hållbarhet och hälsa?

Lars Sandberg, VD AB Folkets Hus i Stockholm

Restaurangindex och procentuell förändring kvartalsvis för restaurangnäringen i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018
1  100  106  99
2  113  114  115
3  108  108  106
4  123  127  125

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parentes anges ackumulerade värden.

Kvartal City 2017 City 2018
1 6% (6%) -7% (-7%)
2 1% (4%) 1% (-3%)
3 0% (3%) -2% (-3%)
4 3% (3%) -2% (-3%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker City i Samverkan

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna. I statistiken ingår ej kategorin Hotell med restaurang. F&B = Food & Beverage.

X