Skip to main content

Organisationen Svenska Stadskärnor verkar för attraktivare stadskärnor genom att inspirera, utbilda och att stimulera tillväxt. Årligen arrangeras en konferens inom stadsutveckling med kommuner, fastighetsägare, konsulter, cityorganisationer med flera. Under varje årskonferens uppmärksammas insatser som alldeles särskilt har bidragit till utvecklingen.

Detta år tilldelades City i Samverkans styrelseordförande Lars Backemar omnämnandet ”Årets stadsstjärna” för sitt engagemang och sin kunskap.

Så här lyder motiveringen: ”Lars är en nestor i branschen och i Svenska Stadskärnor. Han har varit aktiv sedan föreningen var ung och deltagit i styrelsearbete, juryarbetet, valberedning med mera och är idag en erfaren konsult inom centrumutveckling. Lars är numera vår lekmannarevisor och har uppdraget som styrelseordförande i City i Samverkan Stockholm. Alltid lika engagerad och kunnig.”

Vi på City i Samverkan är glada för att Lars engagemang för stadsutveckling uppmärksammas. Han har varit engagerad och verksam som styrelseordförande för City i Samverkan sedan 2011. www.svenskastadskarnor.se

X