Skip to main content

City i Samverkan och Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till ett frukostseminarium onsdagen den 18 september på temat “Feministisk stadsplanering och offentliga toaletter”.

Vad avses egentligen med feministisk stadsplanering, varför är det viktigt och hur ska det uppnås? Vid frukostseminariet presenteras en kartläggning som Stiftelsen Tryggare Sverige har gjort kring utbudet och utformningen av offentliga toaletter i centrala Stockholm samt resultatet av City i Samverkans attitydundersökning. Bakgrunden är att tillgången till offentliga toaletter spelar en viktig roll för människors möjligheter att använda det offentliga rummet. Offentliga toaletter som tar hänsyn till både kvinnor och mäns behov är därmed en viktig förutsättning för ett jämställt samhälle.

Vid seminariet medverkar kulturgeograf Erika Sjöqvist (Stiftelsen Tryggare Sverige), trygghetsborgarrådet Erik Slottner (Stockholm stad), oppositionsborgarråd Emilia Bjuggren (Stockholm stad) samt VD Per Eriksson (City i Samverkan).

Tid: Onsdagen den 18 september, kl. 08.00-09.15
Plats: Hotell Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
Anmälan: Senast 16 september via https://tryggaresverige.org/frukost-september

X