Skip to main content

Alltsedan 2015 har City tappat till externhandeln i Storstockholm. Denna trend fortsatte även under det första kvartalet 2019. Resultatet blev för City, på en överlag stark marknad, plus 3 procent. Detta var sämre än klädförsäljningen i riket och riket som helhet, externhandeln och malmarna. För galleriorna och varuhusen i City gick det sämre – minus 6 procent.

Externhandeln i Storstockholm ökade i omsättning och hade en betydligt starkare utveckling jämfört med första kvartalet 2018. Resultatet för det inledande kvartalet 2019 blev plus 13 procent (kvartal 1 2018 tappade externhandeln 4 procent). Den successiva avmattningen som har pågått ett par år har därmed brutits.

Riket kläder ökade sin omsättning under första kvartalet 2019 med 9 procent, vilket var 6 procentenheter bättre än utvecklingen för City, som domineras av beklädnadshandel.

Utvecklingen på malmarna, som år från år sedan 2015 har uppvisat en positiv men allt svagare utveckling, vände och omsättningen ökade med 7 procent under det första kvartalet 2019, vilket var betydligt bättre än City.

Handelsindex och procentuell förändring kvartalsvis för sällanköpsvaruhandeln i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018 2019
1  100   97   93  96
2  109  108  112
3  108  107  106
4  133  135  132

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parentes anges ackumulerade värden.

Kvartal City 2017 City 2018 City 2019
1 -3% (-3%) -5% (-5%)  4% (4%)
2 -2% (-2%)  4% (0%)
3 -1% (-2%) -1% (0%)
4  1% (-1%) -2% (-1%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker City i Samverkan

Källor: SCB och City i Samverkan.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna.

X