Skip to main content

Restaurangerna i City ökade mot både riket, malmarna och externhandeln under första kvartalet 2019

Restaurangverksamheterna i City hade en positiv utveckling under det första kvartalet 2019. Omsättningen ökade med 12 procent, vilket var bättre än både riket, externhandeln och malmarna.
Omsättningen för externhandelns restaurangverksamhet i Storstockholm gick minus 2 procent under det första kvartalet, vilket var klart sämre än malmarna, riket som helhet och City.

Under det första kvartalet 2019 ökade restaurangomsättningen på malmarna med 7 procent. Denna ökningstakt var 5 procentenheter sämre än City. Bäst gick det för Södermalm och Vasastan (plus ca 10 procent vardera). Omsättningsutvecklingen för Gamla stan och Östermalm var plus 6 procent. Sämst gick det för Kungsholmen med plus minus noll jämfört med samma kvartal förra året.

Restaurangindex och procentuell förändring kvartalsvis för restaurangnäringen i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018 2019
1 100 106  99 110
2 113 114 115
3 108 108 106
4 123 127 125

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parentes anges ackumulerade värden.

Kvartal City 2017 City 2018 City 2019
1 6% (6%) -7% (-7%) 12% (12%)
2 1% (4%)  1% (-3%)
3 0% (3%) -2% (-3%)
4 3% (3%) -2% (-3%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker City i Samverkan

Källor: SCB och City i Samverkan.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna. I statistiken ingår ej kategorin Hotell med restaurang. F&B = Food & Beverage. 

X