Skip to main content

Alltsedan 2015 har City med få undantag tappat till externhandeln i Storstockholm, och det andra kvartalet blev inget undantag. Resultatet för City blev, på en överlag stabil marknad, oförändrat jämfört med samma kvartal 2018. Detta var något bättre än klädförsäljningen i riket och malmarna. Riket som helhet utvecklades något bättre än City och ökade med 2 procent. För galleriorna och varuhusen i City gick det marginellt sämre än City – minus 1 procent.

Den starka omsättningsuppgången för externhandeln i Storstockholm under det första kvartalet 2019 fortsatte även under det andra kvartalet. Resultatet för det andra kvartalet blev plus 5 procent.

Riket kläder minskade sin omsättning under andra kvartalet 2019 med 1 procent, vilket var marginellt sämre än utvecklingen för City som domineras av beklädnadshandel.

På malmarna minskade omsättningen under det andra kvartalet 2019 med 1 procent. Av malmarna hade Kungsholmen den starkaste utvecklingen och Östermalm den svagaste.

Handelsindex och procentuell förändring kvartalsvis för sällanköpsvaruhandeln i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018 2019
1  100   97   93   96
2  109  108  112  113
3  108  107  106
4  133  135  132

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parentes anges ackumulerade värden.

Kvartal City 2017 City 2018 City 2019
1 -3% (-3%) -5% (-5%)  4% (4%)
2 -2% (-2%) 4% (0%)  1% (2%)
3 -1% (-2%) -1% (0%)
4 1% (-1%) -2% (-1%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker City i Samverkan

Källor: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna.

X