Skip to main content

Restaurangverksamheterna i City hade en positiv utveckling under det andra kvartalet 2019. Omsättningen ökade med 6 procent, vilket var bättre än både riket, malmarna och externhandeln. Den positiva utvecklingen från det första kvartalet fortsatte därmed.

Omsättningen för externhandelns restaurangverksamhet i Storstockholm gick minus 2 procent under det andra kvartalet (vilket den även gjorde under det första kvartalet), vilket var sämre än både malmarna, riket som helhet och City.

Under det andra kvartalet 2019 ökade restaurangomsättningen på malmarna med 2 procent. Denna ökningstakt var 4 procentenheter sämre än City. Bäst gick det för andra kvartalet i rad för Södermalm och Vasastan (plus ca 5 procent vardera). Omsättningsutvecklingen för Gamla stan och Östermalm var minus 2 procent. Sämst gick det för Kungsholmen med minus 5 procent jämfört med samma kvartal förra året.

Restaurangindex och procentuell förändring kvartalsvis för restaurangnäringen i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018 2019
1  100  106   99  110
2  113  114  115  122
3  108  108  106
4  123  127  125

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parantes anges ackumulerande värden.

Kvartal City 2017 City 2018 City 2019
1 6% (6%) -7% (-7%) 12% (12%)
2 1% (4%)  1% (-3%)  6% (9%)
3 0% (3%) -2% (-3%)
4 3% (3%) -2% (-3%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker City i Samverkan

Källor: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna. I statistiken ingår ej kategorin Hotell med restaurang. F&B = Food & Beverage.

X