Skip to main content

Den 4 december klockan 11.00 tas ett gemensamt spadtag när det första nya trädet på Vasagatan planteras. Det markerar startskottet på satsningen med att göra Vasagatan till en mer välkomnande, levande och tryggare gata med bredare trottoarer, nya cykelbanor, fler sittplatser och ny belysning. City i Samverkan är samordnande part mellan staden och fastighetsägarna under omdaningen av gatan.

På plats finns trafikdirektören Gunilla Glantz, trafikborgarrådet Daniel Helldén, stadsträdgårdsmästaren Elisabeth Rosenquist och flera av de fastighetsägare som är med och delfinansierar ombyggnationen.

Anmälan sker via e-post till anette.ullskog@stockholm.se senast nu på fredag den 29 november.

X