Skip to main content

Nu har vi startat arbetet med att utveckla och stärka Stockholm som juldestination.

Vår vision är att Stockholm ska bli en av Europas mest attraktiva och upplevelserika juldestinationer. Syftet är att skapa en så händelserik och attraktiv julstämning att boende, verksamma och besökare vill rekommendera andra att uppleva julen i Stockholm. Vi ska tillsammans skapa en modern jul med tradition.

Vi bygger en plattform där initiativ marknadsförs till besökarna.

Inriktningen är att organisera och samla Stockholms stad tillsammans med näringslivet och bygga en plattform där intiativ och aktiviteter marknadsförs till våra besökare.

Välkommen att bli en del av Stockholm som juldestination.

Vi önskar att ni berättar för oss vilka initiativ ni gör under julen idag eller planerar för. Detta ska resultera i en plattform där era intiativ marknadsförs till våra besökare via destination.stockholmsjul.se.

Hemsidan och piloten som nu lanseras är i en förstudiefas och kommer att växa över tid.

Ladda ner vår affärsplan och anmäl ditt intresse för att delta i arbetet på destination.stockholmsjul.se

X