Skip to main content

Gabrielle Gjerswold har utsetts till ny VD för City i Samverkan. Hon kommer närmast från rollen som kanslichef på bl.a. trafikroteln inom Stockholms stad. Gabrielle har god erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling och har med sig stor kunskap om stadens organisation och struktur.

Efter tretton år av kontinuerlig utveckling och tillväxt har Per Eriksson valt att lämna sin position som VD för City i Samverkan. Med delvis nya trender, konsumtionsmönster och behov sker en strukturomvandling inom stadsutveckling. Den fortsatta utvecklingen av verksamheten ställer därmed höga krav på VD-rollen och styrelsen är övertygade om att Gabrielle har de kvaliteter och erfarenheter som krävs.

Lars Backemar, styrelseordförande City i Samverkan kommenterar: ”Gabrielle kommer, i sin roll som VD, att ta City i Samverkan vidare mot målet att Stockholm City ska bli en av Europas mest attraktiva destinationer.”

Gabrielle Gjerswold, tillträdande VD kommenterar: ”Jag ser fram emot utmaningen att tillsammans med staden, fastighetsägarna och övriga parter skapa ett attraktivt och levande City.”

Per Eriksson kommer framöver att arbeta som konsult inom stadsutveckling genom eget bolag och kommer fortsatt att vara engagerad i City i Samverkan.

X