Skip to main content

Det tredje kvartalet 2019 gick handeln i City något bättre än externhandeln i Storstockholm, annars brukar fallet vara det omvända. Resultatet för City blev, på en överlag stark marknad, en uppgång med sex procent. Detta var bättre än klädförsäljningen i riket och betydligt bättre än malmarna. Riket som helhet utvecklades sämre än City och ökade med två procent. För galleriorna och varuhusen i City gick det betydligt sämre än för City som helhet – minus en procent.

Den starka omsättningsuppgången för externhandeln i Storstockholm under det första halvåret 2019 fortsatte under det tredje kvartalet. Resultatet för det tredje kvartalet blev plus fyra procent.

Riket kläder ökade omsättning under tredje kvartalet 2019 med tre procent, vilket var hälften jämfört med utvecklingen för City som domineras av beklädnadshandel.

Malmarna hade en nolltillväxt det tredje kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal året innan, vilket var något bättre än under det andra kvartalet då omsättningen minskade med en procent.

Handelsindex och procentuell förändring kvartalsvis för sällanköpsvaruhandeln i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018 2019
1  100  97  93  96
2  109  108  112 113
3  108  107  106  113
4  133  135  132

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parantes anges ackumulerande värden.

Kvartal City 2017 City 2018 City 2019
1 -3% (-3%) -5% (-5%)  4% (4%)
2 -2% (-2%)  4% (0%)  1% (2%)
3 -1% (-2%) -1% (0%)  6% (4%)
4  1% (-1%) -2% (-1%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker City i Samverkan

Källor: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna.

X