Skip to main content

Restaurangverksamheterna i City hade en positiv utveckling under det tredje kvartalet 2019. Omsättningen ökade med sju procent, vilket var bättre än både riket, malmarna och externhandeln. Därmed fortsatte den positiva utvecklingen som vi såg under de två första kvartalen.

Omsättningen för externhandelns restaurangverksamhet i Storstockholm hamnade på minus två procent under det tredje kvartalet, vilket var sämre än både malmarna, riket som helhet och City.

Under det tredje kvartalet ökade restaurangomsättningen på malmarna med tre procent. Denna ökningstakt var fyra procentenheter lägre än City. Bäst gick det för Vasastan (plus sex procent) och sämst för Kungsholmen (minus två procent). Övriga stadsdelar hade en likartad utveckling och ökade omsättningen med drygt två procent.

Restaurangindex och procentuell förändring kvartalsvis för restaurangnäringen i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018 2019
1  100  106  99  110
2  113  114  115  122
3  108  108  106  113
4  123  127  125

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parantes anges ackumulerande värden.

Kvartal City 2017 City 2018 City 2019
1 6% (6%) -7% (-7%) 12% (12%)
2 1% (4%) 1% (-3%) 6% (9%)
3 0% (3%) -2% (-3%) 7% (8%)
4 3% (3%) -2% (-3%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker City i Samverkan

Källor: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna. I statistiken ingår ej kategorin Hotell med restaurang. F&B = Food & Beverage. 

X