Skip to main content

Ett levande Sergels torg, där människor trivs och vistas. Det är målbilden när vi nu idag skriver under ett historiskt avtal om en långsiktig platssamverkan på Sveriges mest kända torg. Vi gör detta tillsammans med Stockholms stad, fastighetsägarna och Gålöstiftelsen. Syftet med samarbetet är att förändra Sergels torg till en plats där människor känner sig trygga, trivs och vill stanna till.

Lyckad satsning får fortsättning

Sommaren 2019 var Sergels torg ett av tre pilotprojekt som Stockholm stad genomförde tillsammans med fastighetsägare och civilsamhället, inom ramen för en ökad satsning på platssamverkan. Sommar på Sergels torg blev en succé; Människor stannade till på torget och tog del av över hundra aktiviteter. Barn och unga, äldre och turister slog sig ner på solstolar för att betrakta folkvimlet, lyssna på konserter och bli del av ett levande torg.

Nu tar Stockholms stad, fastighetsägare, Gålöstiftelsen och City i Samverkan nästa steg mot att nå visionen om ett levande Sergels torg där alla människor trivs och vistas. Genom en långsiktig samverkan ska Sergels Torg nu bli den fantastiska och unika mötesplats som det en gång var tänkt att bli.

Nu tecknas ett treårigt avtal mellan Norrmalms stadsdelsförvaltning, Kulturhuset Stadsteatern, trafikkontoret, fastighetskontoret, Vasakronan, AMF Fastigheter, Axfast, City i Samverkan och Gålöstiftelsen.

Ett tryggt torg för alla

Tillsammans för ett levande Sergels torg där människor trivs och vistas, är visionen för det gemensamma arbetet. Sergels torg ska vara en hel, ren och trygg plats för alla. Redan under 2020 ska Sergels torg bli en välkomnande plats som bjuder in alla till att vistas och uppleva konst, kultur och aktiviteter under stora delar av året. Gestaltning och upplevelser ska beröra, engagera och harmonisera med den kontext som Sergels torg utgör i form av ett offentligt, demokratiskt torg där människor uttrycker sin åsikt, sin glädje och sin sorg. Arbetet ska styra mot de globala målen i Agenda 2030, i synnerhet mål 11: Hållbara städer och mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

X