Skip to main content

Stockholm City består av en mängd aktörer som påverkas av de utmaningar som Coronaviruset medför. För att stötta det lokala näringslivet presenterar nu Stockholms stad en rad lättnader som består av möjlighet till uppskov av inbetalning för ett antal avgifter och lokalhyra. Läs mer på Stockholm stads hemsida: https://start.stockholm/aktuellt/lattnader-for-det-lokala-naringslivet/

Vi på City i Samverkan bidrar gärna i olika sammanhang om möjlighet ges utifrån våra förutsättningar. Ni är alltid välkomna att höra av er till oss med frågor, tankar och idéer.

X