Skip to main content

Leverans av statistik från SCB har en viss eftersläpning. Denna data speglar därmed tiden före coronapandemin bröt ut med dess effekter på våra stadskärnor.

Restaurangverksamheterna i City hade en positiv utveckling under 2019. Omsättningen ökade med 8 procent, vilket var bättre än både riket, malmarna och externhandeln. Den negativa utvecklingen från året innan bröts därmed.

Omsättningen för externhandelns restaurangverksamhet i Storstockholm gick minus 2 procent under 2019 (under 2018 var motsvarande utveckling minus 1 procent), vilket var sämre än både malmarna och City. Även jämfört med riket som helhet var utvecklingen sämre; i riket som helhet ökade omsättningen med 5 procent.

Malmarna ökade med 3 procent, vilket var knappt hälften jämfört med City. Bäst gick det för Vasastan (plus 7 procent). Även Södermalm hade under 2019 en stark utveckling (plus 5 procent). Östermalm och Gamla stan hade en positiv utveckling (plus 2 respektive plus 1 procent), medan Kungsholmen hade ett minusresultat (minus 3 procent).

Restaurangindex och procentuell förändring kvartalsvis för restaurangnäringen i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018 2019
1  100  106   99  110
2  113  114  115  122
3  108  108  106  113
4  123  127  125  133

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parantes anges ackumulerande värden.

Kvartal City 2017 City 2018 City 2019
1 6% (6%) -7% (-7%) 12% (12%)
2 1% (4%) 1% (-3%) 6% (9%)
3 0% (3%) -2% (-3%) 7% (8%)
4 3% (3%) -2% (-3%) 7% (8%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker City i Samverkan

Källor: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna. I statistiken ingår ej kategorin Hotell med restaurang. F&B = Food & Beverage.

X