Restaurangerna i City hade en positiv utveckling under 2019

By 23 april, 2020 Okategoriserad

Leverans av statistik från SCB har en viss eftersläpning. Denna data speglar därmed tiden före coronapandemin bröt ut med dess effekter på våra stadskärnor.

Restaurangverksamheterna i City hade en positiv utveckling under 2019. Omsättningen ökade med 8 procent, vilket var bättre än både riket, malmarna och externhandeln. Den negativa utvecklingen från året innan bröts därmed.

Omsättningen för externhandelns restaurangverksamhet i Storstockholm gick minus 2 procent under 2019 (under 2018 var motsvarande utveckling minus 1 procent), vilket var sämre än både malmarna och City. Även jämfört med riket som helhet var utvecklingen sämre; i riket som helhet ökade omsättningen med 5 procent.

Malmarna ökade med 3 procent, vilket var knappt hälften jämfört med City. Bäst gick det för Vasastan (plus 7 procent). Även Södermalm hade under 2019 en stark utveckling (plus 5 procent). Östermalm och Gamla stan hade en positiv utveckling (plus 2 respektive plus 1 procent), medan Kungsholmen hade ett minusresultat (minus 3 procent).

Restaurangindex och procentuell förändring kvartalsvis för restaurangnäringen i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018 2019
1  100  106   99  110
2  113  114  115  122
3  108  108  106  113
4  123  127  125  133

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parantes anges ackumulerande värden.

Kvartal City 2017 City 2018 City 2019
1 6% (6%) -7% (-7%) 12% (12%)
2 1% (4%) 1% (-3%) 6% (9%)
3 0% (3%) -2% (-3%) 7% (8%)
4 3% (3%) -2% (-3%) 7% (8%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker City i Samverkan

Källor: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna. I statistiken ingår ej kategorin Hotell med restaurang. F&B = Food & Beverage.

X