Skip to main content

City fortsätter att tappa till externhandeln i Storstockholm och det första kvartalet blev inget undantag även om skillnaden inte blev så stor. Resultatet för City blev minus en procent jämfört med samma kvartal 2019, på en överlag avvaktande marknad. Detta var bättre än klädförsäljningen i riket men sämre än utvecklingen på malmarna. Riket som helhet utvecklades något bättre än City och ökade med tre procent. För galleriorna och varuhusen i City gick det sämre än för City som helhet – minus åtta procent.

De två första månaderna i City utvecklades väldigt bra, vilket delvis kan förklara den blygsamma nedgången för kvartalet som helhet i och med den katastrofala utvecklingen under mars.

Den starka omsättningsuppgången för externhandeln under 2019 i Storstockholm bröts under det första kvartalet 2020. Resultatet för det första kvartalet blev endast plus en procent.

Omsättningen för riket kläder minskade med tolv procent under första kvartalet, vilket var en historiskt stor nedgång. Coronapandemin skapar tvära kast i inköpsbeteende: ena veckan efterfrågas apoteksvaror, nästa toalettpapper, tredje veckan byggvaror för hemmet och så vidare.

På malmarna ökade omsättningen under det första kvartalet 2020 med tre procent. Av malmarna hade turistberoende Gamla stan den svagaste utvecklingen (minus 25 procent).

Handelsindex och procentuell förändring kvartalsvis för sällanköpsvaruhandeln i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018 2019 2020
1  100   97   93  97  96
2  109  108  112  113
3  108  107  106  113
4  133  135  134  144

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parentes anges ackumulerade värden.

Kvartal City 2017 City 2018 City 2019 City 2020
1 -3% (-3%) -5% (-5%) 4% (4%) -1% (-1%)
2 -2% (-2%)  4% (0%) 1% (2%)
3 -1% (-2%) -1% (0%) 6%(4%)
4  1% (-1%) -1% (0%) 8% (5%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna.

X