Skip to main content

Restaurangverksamheterna i City hade en negativ utveckling under det första kvartalet 2020. Omsättningen minskade med 16 procent, trots att coronapandemin slog igenom först under andra halvan av mars. Den positiva utvecklingen sedan tidigare bröts därmed.

Omsättningen för externhandelns restaurangverksamhet i Storstockholm gick minus en procent under det första kvartalet, vilket var bättre än malmarna, riket som helhet och City.

Under det första kvartalet 2020 minskade restaurangomsättningen på malmarna med åtta procent. Denna var trots allt bättre än City, där minskningen var dubbelt så stor (minus 16 procent). Det var ingen större skillnad i utvecklingen mellan malmarna, med undantag för Gamla stan (minus tolv procent). Övriga stadsdelar minskade något mindre (omkring minus sju procent).

Restaurangindex och procentuell förändring kvartalsvis för restaurangnäringen i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018 2019 2020
1 100 106  99 110  92
2 113 114 115 122
3 108 108 106 113
4 123 127 125 133

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parentes anges ackumulerade värden.

Kvartal City 2017 City 2018 City 2019 City 2020
1 6% (6%) -7% (-7%) 12% (12%) -16% (-16%)
2 1% (4%) 1% (-3%) 6% (9%)
3 0% (3%) -2% (-3%) 7% (8%)
4 3% (3%) -2% (-3%) 7% (8%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna. I statistiken ingår ej kategorin Hotell med restaurang. F&B = Food & Beverage.

X