Skip to main content

Det var först under det andra kvartalet som verksamheterna i City kände av coronapandemins effekter fullt ut. Restaurangverksamheterna i City upplevde en omfattande nedgång och minskade sin omsättning med över 60 procent jämfört med samma period 2019.

Restauranger och caféer i City, som är beroende av turister och förvärvsarbetande dagbefolkning, drabbades extra hårt när besökare i stor utsträckning valde att stanna hemma. Samtidigt har de boende i innerstaden undvikit att resa till City. Detta har tillsammans bidragit till en historiskt stor omsättningsnedgång.

Omsättningen för externhandelns restaurangverksamhet i Storstockholm gick minus 34 procent under det andra kvartalet, vilket trots allt var bättre än både City och malmarna och i nivå med riket som helhet.

Restaurangernas omsättning på malmarna minskade under det andra kvartalet med 45 procent, vilket var klart bättre jämfört med Citys tapp på minus 64 procent. Gamla stan, som är ett stort turistmål, backade med drygt 70 procent, medan övriga delar av malmarna minskade betydligt mindre (från minus 34 procent till minus 46 procent).

Restaurangindex och procentuell förändring kvartalsvis för restaurangnäringen i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018 2019 2020
1 100 106 99 110 92
2 113 114 115 122 44
3 108 108 106 113
4 123 127 125 133

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parentes anges ackumulerade värden.

Kvartal City 2017 City 2018 City 2019 City 2020
1 6% (6%) -7% (-7%) 12% (12%) -16% (-16%)
2 1% (4%)  1% (-3%) 6% (9%) -64% (-41%)
3 0% (3%) -2% (-3%) 7% (8%)
4 3% (3%) -2% (-3%) 7% (8%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna. I statistiken ingår ej kategorin Hotell med restaurang. F&B = Food & Beverage.

X