Skip to main content

För att kontinuerligt mäta, analysera och utvärdera olika insatser på platser, stråk eller torg har vi tagit fram två nya analysverktyg: Upplevelseindex och Vistelseindex. Analyserna kan utföras och användas genom hela utvecklingsprocessen: innan insatserna, kontinuerligt under arbetet, samt efter genomförande för att följa upp resultatet.

Som medlem i City i Samverkan får du tillgång till analyserna här. Kontakta oss om ni har behov av att genomföra en analys anpassad för er plats. Saknar ni era inloggningsuppgifter? Mejla: medlem@cityisamverkan.se

Upplevelseindex

Upplevelseindex definierar totalupplevelsen av en plats. Den utgår från sex nyckelfunktioner för en attraktiv plats: rent och snyggt, stadsmiljö, innehåll, säkert och tryggt, tillgängligt och helhetsuppfattning. Metoden ger ett underlag för att se vilka behov som finns och var utveckling bör prioriteras.

Vistelseindex

Vistelseindex är en undersökningsmetod som ger ett underlag och en ökad förståelse för vilka målgrupper som vistas på en plats. Kategorierna uppstannande och vistelse indikerar hur väl platsen fungerar som mötesplats.

X