Skip to main content

Regionala Covid-19-råd slår hårt mot stadskärnorna och måste mötas upp med regionala stödåtgärder. Allmänheten uppmanas att avstå från att vistas i butiker och andra inomhusmiljöer. Statliga stödpaket måste följa med för att hjälpa näringsidkare att vara en del av lösningen.

Flera stora stadskärnor upplever nu en närmast dystopisk vardag. Besöksflödena har nästan helt avstannat, allt efter att region efter region uppmanats till frivillig ”lockdown”. Samtidigt saknas stöd för att klara näringslivets akuta ekonomiska situation.

Stadskärnan är den naturliga mötesplatsen för handel, mat, nöje, kultur och besöksnäring men den är också en plats där människor bor och arbetar. Sedan de regionala råden har införts har besökarna verkligen tagit råden på allvar och de som numera uppehåller sig i stadskärnorna är nästan helt begränsat till de som bor och behöver arbeta där.

Restauranger, hotell, caféer och handel är också de branscher som under året har sett stora delar av sina intäkter gå upp i rök. Detta innebär också att många har blivit av med sina arbeten. Dessa branscher har länge varit en språngbräda ut i arbetslivet för många ungdomar, det är också branscher där stora grupper står utanför skyddsnät i form av fast arbete, A-kassa eller besparingar.

Det är av yttersta vikt att det tas fram ett generösare korttidspermitteringsstöd gällande tidsperioden och att omställningsstödet förlängs. Detta måste gälla så länge vi ser stora konsekvenser av pandemin.

Vid den typ av råd som nu införts i våra regioner ser vi att omställningsstödet behöver förenklas, anpassas och återinföras.

Ett hyresstöd som riktar sig direkt till hyresgästen utan att passera fastighetsägaren, detta behöver införas snabbt och lokalt i drabbade regioner.

För att minska effekten av en andra våg behöver det snarast erbjudas företagsstöd som hjälper näringslivet att övervintra i det extraordinära läge som flertalet regioner befinner sig i nu. Om stödet uteblir är vi rädda för att en andra våg också drabbar företagen och arbetslösheten ökar kraftigt i redan utsatta grupper.

David Nilsson
VD, Linköping City Samverkan AB
david@linkopingsinnersta.se
Aljoša Lagumdžija
Centrumchef Södertälje City
aljosa@sodertaljecity.se
Stina Storm
VD, City Örebo och BID manager Norrköping
stina@cityorebro.com
Gabrielle Gjerswold
VD, City i Samverkan Stockholm AB
gabrielle.gjerswold@cityisamverkan.se
Lena Dalerup
VD, Innerstaden Göteborg AB
lena.dalerup@innerstadengbg.se
Caroline Wallin
Cityledare, Borås Samverkan AB
caroline.wallin@borascity.se
Hanna Candell, VD
Helsingborg Citysamverkan AB
Hanna.candell@helsingborg.se
Lisa Thörn
VD, Uppsala Citysamverkan AB
lisa@uppsalacity.se
Pia Sandin
VD, Malmö Citysamverkan Service AB
pia.sandin@malmocity.se
X