Skip to main content

Polisen kommer att genomföra en trygghetsinsats i julhandeln med fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Arbetet handlar om att vara synliga i gatumiljön för att skapa trygghet och dämpa intresset för att begå brott.

X