Skip to main content

Restaurangverksamheterna i City upplevde en omfattande omsättningsnedgång även under det tredje kvartalet 2020. Omsättningen minskade med över 40 procent jämfört med samma period 2019. Nedgången bromsades upp jämfört med det andra kvartalet (då var nedgången över 60 procent). Under sommarmånaderna började besökare hitta tillbaka till City.

City, som är en naturlig besöksdestination för turister och har en stor andel förvärvsarbetande dagbefolkning, drabbades under det tredje kvartalet hårdare än andra handelsplatser, när resandet fortsätter att vara på historiskt låga nivåer samtidigt som folk fortsätter att arbeta hemifrån. En tredje viktig målgrupp för City är boende på malmarna. Under sommarmånaderna var det många restauranger på malmarna som lättare än City kunde fånga upp restaurangbesökare genom de många tillfälliga sommargågatorna. Tillsammans har detta bidragit till en fortsatt historiskt stor omsättningsnedgång för City, betydligt större än nedgången på malmarna, externhandeln och riket totalt.

Omsättningen för externhandelns restaurangverksamhet i Storstockholm gick minus 16 procent under det tredje kvartalet, vilket var betydligt bättre än City (minus 42 procent) men även bättre än malmarna (minus 19 procent). Jämfört med riket som helhet var utvecklingen för externhandelns restaurangverksamhet något svagare (16 procent mot 12 procent).

Restaurangomsättningen på malmarna minskade under det tredje kvartalet 2020 med 19 procent. Denna var klart bättre än kvartalet innan då nedgången på malmarna var 45 procent. Jämfört med City klarade sig malmarna mycket bra under det tredje kvartalet, nedgången på City var över dubbelt så stor. Utvecklingen på malmarna kan kopplas till hur beroende de är av turistströmmar: Gamla stan backade med 50 procent, medan övriga stadsdelar minskade betydligt mindre (från i sammanhanget blygsamma minus 6 procent till minus 19 procent).

Restaurangindex och procentuell förändring kvartalsvis för restaurangnäringen i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018 2019 2020
1 100 106 99 110 92
2 113 114 115 122 44
3 108 108 106 113 66
4 123 127 125 133

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parentes anges ackumulerade värden.

Kvartal City 2017 City 2018 City 2019 City 2020
1 6% (6%) -7% (-7%) 12% (12%) -16% (-16%)
2 1% (4%) 1% (-3%) 6% (9%) -64% (-41%)
3 0% (3%) -2% (-3%) 7% (8%) -42% (-41%)
4 3% (3%) -2% (-3%) 7% (8%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna. I statistiken ingår ej kategorin Hotell med restaurang. F&B = Food & Beverage.

X