Skip to main content

City i Samverkan genomförde ett digitalt seminarium den 26 januari på temat ”Framgångsfaktorer för Stockholm City i förändringens tid”.

Nu finns seminariet tillgängligt i form av inspelning på Youtube, se även längre ner i detta inlägg.
Seminariet genomfördes som en del av A Beautiful Soups Digitala Stadsutvecklingsdagar.
Läs mer om det här.

Stadskärnor världen över går igenom stora förändringar. Hur kan vi nå framgång och ligga steget före? Kan vi utveckla Stockholm City till en mer unik destination? Handlar det om att utveckla stadsdelens nya identitet? Gör vi det genom fler bostäder? Behöver vi samverka på nya sätt för att möta framtiden?

Vi bjöd in Jerome Barth, President för The Fifth Avenue Association på Manhattan. Han har över tjugo års erfarenhet av och är en ledande profil inom att skräddarsy och utveckla arbetet med att skapa dynamiska och upplevelserika destinationer som Bryant Park, Times Square och The High Line. Just nu arbetar Jerome Barth med att förnya och utveckla platsvarumärket Fifth Avenue i New York City – som trots tuffa tider satsar och investerar för framtiden.

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund medverkar och berättar om två aktuella utredningar som är relevanta för stadskärnor – dels för att omvandla kontor till bostäder, dels för att utreda formerna för lokal samverkan mellan fastighetsägare.

X