Skip to main content
I jämförelse med undersökningen 2018 får funktionen ”City som helhet” ett tydligt höjt betyg 3,2, bra, mot tidigare 2,4, mindre bra, vilket kan ses som en spegling av återställd stadsmiljö. ”Miljön på gator och torg” får nämligen mest höjt betyg av alla funktioner. Mest sänkt betyg får ”öppettider i handeln”.
Hälften av de betygsatta 22 funktionerna får likartade betyg. Hötorget och Sergels Torg är två enheter av ”gator och torg” som får tydligt höjda betyg.
På öppen fråga om förbättringsförslag framkommer i frekvensordning: mer parkering, mer evenemang, mer poliser, mer cykel- och gångbanor, mer grönska, mer konst.
Unga, 16-29 år, är överrepresenterade i undersökningen och hela 30% har som huvudärende att mötas vilket kan ses som en konsekvens av pandemin.
500 personliga intervjuer har gjorts i Stockholm City med personer bosatta i Stockholms län. Intervjuerna har genomförts över hela cityområdet under butikernas öppettider alla dagar i veckan.
X