Skip to main content

Det andra kvartalet 2021 präglades fortfarande av coronapandemin. Uppgången för sällanköpsvaror blev upp emot 25 procent jämfört med samma period året innan. Detta kan jämföras med restaurangnäringen som ökade med cirka 35 procent.

Med stora tapp på så kort tid blir statistiken från SCB mindre precis. Därför redovisas inte utvecklingen under det andra kvartalet i absoluta tal, men det har varit möjligt att se nedanstående trender.

Det andra kvartalet 2021 innebar för sällanköpsvaror en positiv återhämtning från låga nivåer samma period året innan. För första gången sedan pandemins effekter på handeln i City startade i slutet av mars förra året utvecklades City bättre än

externhandeln. Även med jämfört med malmarna var den positiva utvecklingen stark i City. Sedan pandemin startade har annars malmarna under tidigare kvartal haft en bättre utveckling än City.

Gamla Stan fortsatte att avvika från övriga malmar, det andra kvartalet 2021 med en betydligt bättre utveckling jämfört med samma period förra året. Gamla Stans uppgång blev cirka 150 procent, övriga malmar ökade med cirka 15 procent.

Skillnaden mellan olika handelsområden var under det andra kvartalet stor, men nu blev rollerna ombytta. Handelsplatser med ett större inslag av shopping utvecklades bättre än handelsplatser där volymhandel dominerar. Det var första gången sedan pandemin startade som köpcentrumen utvecklades bättre än volymhandelsplatserna.

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna.

X