Skip to main content

Det nya bolaget Alecta Fastigheter startades i januari 2021 med ambitionen att utveckla framtidens stadsliv, handel och arbetsplatser.

Nu mer än någonsin är det viktigt med samverkan, stadskärnan som mötesplats med sitt diversifierade utbud är beroende av långsiktiga fastighetsägare som är beredda att delta aktivt i samverkan kring utvecklingen av stadskärnan.

– Alecta Fastigheter ser fram emot att ingå i City i Samverkan Stockholm. Vi är övertygade om att god och nära samverkan är viktig för att vi tillsammans med andra ska kunna utveckla Stockholms citykärna till en ännu bättre plats för alla som bor, arbetar och rör sig här, säger Anders Pettersson, affärsområdeschef Handel, Alecta Fastigheter.

– Vi har glädjen att meddela att Alecta Fastigheter tagit steget och blivit medlemmar i City i Samverkan i Stockholm. Stadskärnan är inte bara fastigheter och affärer, utan är också en mötesplats. Därför är det viktigt att vi tillsammans arbetar med att utveckla attraktiva mellanrum i stadskärnan, säger Gabrielle Gjerswold, VD för City i Samverkan. Det arbetet kräver fastighetsägare med ambitioner och viljan att delta i arbetet för en attraktiv stadskärna något som vi ser att Alecta Fastigheter har.

X