Skip to main content

2021 har varit ett speciellt år, pandemin har fortsatt och satt sina spår i City. Men denna tid har också visat vilken vilja det finns hos Citys aktörer att samverka och skapa förutsättningar för att upprätthålla ett levande och attraktivt Stockholm City.

City i Samverkan har som alla andra aktörer påverkats av pandemin, vi har fått ställa om och har därför bland annat genomfört våra seminarier digitalt. Vi har haft den stora lyckan att få med oss flera av de aktörer som är med och påverkar Citys utveckling och även internationella aktörer.

Under året har vi tillsammans med andra stora städer i Sverige haft kontakt med regeringen kring pandemins och rekommendationernas påverkan på stadskärnorna. Det har resulterat i möten med näringsdepartementet och gemensamma debattartiklar och pressmeddelanden.

Vi har genom våra besöksräkningar under året sett att antalet besökare minskat, fler jobbade hemma och folk handlade i sitt närområde. De senaste besöksräkningarna visar dock att besökarna nu börjat återvända till City. Vårt kvartalsindex visar en tydlig trend uppåt både för City och för Gamla Stan, vilket även butiksägare vittnar om.

Som traditionen bjuder invigdes Stockholmsjul i mitten av november. Stockholmsjul kommer lysa till och med den 31 januari på över 40 gator, platser och torg i Stockholm City. Nytt för i år är julkalendariumet där deltagande aktörer presenterar sina aktiviteter under julen. Se mer info här.

Åter igen stort tack för ert engagemang för att skapa ett levande Stockholm City. Vi ser fram emot fortsatt fina samarbeten och ett spännande 2022.

God jul och Gott nytt år!

X