Skip to main content
 

BLI MEDLEM

City i Samverkans medlemmar är Stockholm stad, fastighetsägare, handeln, konsulter, säkerhetsföretag och övriga aktörer som på olika sätt bidrar till att stärka Stockholm Citys attraktivitet.

Hör av dig till oss om du vill ansöka om att bli medlem.

Medlemsnytta

Som medlem är du med och bidrar till insatser som stärker Stockholm Citys attraktivitet och konkurrenskraft. Du blir del av ett sammanhang i City där genomförandekraft skapas genom samverkan med andra cityaktörer. Vi projektleder och samordnar fastighetsgrupper för olika gator i City och arbetar nära staden kring renhållning, tillståndsfrågor, julbelysning, gatumiljö, säkerhet och trygghet.

Kontinuerligt hålls seminarier med aktuella och intressanta ämnen med fokus på cityfrågor.

Du får även tillgång till produkter och rapporter specifikt för Stockholm City, till exempel attitydundersökningar, besöksmätningar och handelsindex.

Vid frågor kring medlemskap skicka ett mejl till info@cityisamverkan.se eller kontakta vårt kansli på 08-22 31 01.

Redan medlem? Logga in
X