Skip to main content

CITYPROJEKT

Vi vill skapa en positiv upplevelse av Stockholm City som helhet. För att ta hand om alla som bor, arbetar och besöker vår stad arbetar vi med kvalitetssäkring av gator och torg samt säkerhet och trygghet. Utöver utveckling av ett flertal gator i City arbetar vi med Stockholmsjul som är ett återkommande projekt med julbelysning i stora delar av Stockholm City.

Cityvärdar

Cityvärdarna finns ute på Citys gator. De fungerar som ambassadörer och kvalitetssäkrar cityområdet genom att t.ex. riva ner affischer, klottersanera och hålla rent och snyggt i gaturummet. De rapporterar också in störningar i gatumiljön till Trafikkontoret via appen ”Tyck till”.

Levande Stockholm

Den övergripande inriktningen för Levande Stockholm är att skapa en händelserik, varierad och trivsam gatumiljö. City i Samverkan bidrar till att förverkliga insatserna framförallt på de platser där CiS har en platssamverkan.

Stockholmsjul

Julbelysning där fler än 40 gator och torg dekoreras utifrån en gemensamt framtagen inriktning. Projektet inkluderar även marknadsföring för Stockholm som juldestination. #Stockholmsjul invigs i samband med att julbelysningen tänds upp.

Stockholm som juldestination

City i Samverkan har skapat ett forum för att utveckla Stockholm som juldestination tillsammans med Citys aktörer. Den långsiktiga visionen är att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva och upplevelserika juldestination.

Samarbete med Staden, Polisen och Näringslivet

City i Samverkan träffar Norrmalms stadsdelsförvaltning, Polisen, näringslivet och stadens olika förvaltningar kontinuerligt och samverkar i det brottsförebyggande arbetet med att förbättra säkerheten och tryggheten i Klaraområdet. Arbetet drivs både strategiskt och operativt genom olika forum med fokus på Sergels Torg.

Trygghet och säkerhet

För att upprätthålla trygghet och säkerhet i gatumiljön samarbetar City i Samverkan med Polisen och stadens olika förvaltningar både vad gäller situationell- och social brottsprevention. Vi är behjälpliga med att förmedla information från staden och Polisen till butiker och näringsidkare. Vi följer även den senaste forskningen inom det brottsförebyggande arbetet och deltar aktivt i olika forum och nätverk.

X