Skip to main content

KUNSKAP

För att utvecklas, få nya insikter och kontinuerligt stärka den gemensamma kompetensen hos Citys aktörer arbetar City i Samverkan med seminarier, analyser och produkter samt innovation.

Seminarier

Webinarier i samarbete med A Beautiful Soup med aktuella teman kopplade till CiS verksamhet och aktuella Cityfrågor.

Analyser och produkter

Vi genomför analyser och tar fram produkter specifikt för Stockholm City, t.ex. attitydundersökningar, flödesmätningar, handelsindex och upplevelseindex. Dessa finns fritt tillgängliga för våra medlemmar.

Innovation

City i Samverkan identifierar omvärldstrender och internationella erfarenheter som kan anpassas till Citys förutsättningar. Genom kurser, erfarenhetsutbyte och forskarkompetens kan vi implementera de senaste rönen i vår dagliga verksamhet.

X