KUNSKAP

För att inspirera Citys aktörer och belysa aktuella ämnen genomförs seminarier och stadsvandringar. Vi tar även fram undersökningar anpassade för Stockholm City.

Seminarier

Seminarier på Stockholms Handelskammare med aktuella teman kopplade till CiS verksamhet och aktuella Cityfrågor. Seminarier på Scandic Klara med fokus på trygghetsfrågor i samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige.

Stadsvandringar

City i Samverkan arrangerar stadsvandringar på olika teman t.ex. trygghet, offentliga miljöer och arkitektur. CiS deltar även i stadsvandringar arrangerade av andra aktörer.

Produkter

Vi genomför analyser och tar fram produkter specifikt för Stockholm City, t.ex. attitydundersökningar, flödesmätningar, handelsindex och upplevelseindex. Dessa finns fritt tillgängliga för våra medlemmar.