Våra nätverksträffar

På våra nätverksträffar får alla medlemmar chansen att träffas och utbyta erfarenheter, tankar och insikter. Ibland bjuder vi även in spännande experter och gästföreläsare. Välkommen du också!

Samarbete med staden och polisen

City i Samverkan, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Polisen och stadens olika förvaltningar samverkar i det brottsförebyggande arbetet i Klara-området både på strategisk nivå. Under 2022 har det brotts-förebyggande arbetet fortsatt gett positiva resultat.

Fokus Klara

Genom Norrmalms Stadsdelsförvaltning samordnas de operativa aktörerna inom trygghet och säkerhet i Klaraområdet, i syfte att öka tryggheten. Två dagar i veckan håller Polisen utsättningar med aktörerna för att skapa en gemensam lägesbild över området samt öka kunskapen om varandras profession. City i Samverkans platsansvarige på Sergels Torg har deltagit i detta trygghetsarbete.