PLATSER

För att skapa starka platsidentiteter och innehåll som kompletterar varandra i City samverkar aktörer gatu- och områdesvis genom City i Samverkan som sammanhållande part.

Östra Kungsgatan

City i Samverkan är samordnande part för de tolv fastighetsägarna som finns på gatan. CiS ansvarar för kontakt med Stockholms stad, skötsel och dagliga förbättringsåtgärder av Kungsgatan mellan Sveavägen och Stureplan.

Vasagatan

CiS är samordnande part mellan fastighetsägarna på gatan och arbetar aktivt med att utveckla gatan på kort och lång sikt. Arbetet sker tillsammans med fastighetsägarna och Stockholms stad. Just nu pågår förberedelser inför den omfattande ombyggnaden av Vasagatan, som är det hittills största samfinansieringsprojektet mellan staden och en fastighetsägarkonstellation. City i Samverkans roll är samordning och kommunikation vid sidan av de löpande åtaganden som ingår i Management-uppdraget.

Gamla Brogatan

En platssamverkansgrupp bildades under 2017 på Gamla Brogatan. City i Samverkan samordnar fastighetsägarnas intressen med att utveckla destinationen Gamla Brogatan och ta till vara de goda förutsättningar som finns på gatan. T.ex. anordnar fastighetsägarna genom CiS ”Gamla Brodagen” med aktiviteter och en street AW.

Sergels Torg

Ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern ”På Plattan idag” med aktiviteter tre gånger per vecka på Sergels Torg med t.ex. dans, musik och teater. Pågående säkerhets- och trygghetsarbete genom lokal samverkan tillsammans med kommunpolisen, stadsdelsförvaltningen och andra cityaktörer.

Stureplan

City i Samverkan samarbetar med stadsdelsförvaltningen och kommunpolisen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Daglig plockstädning och klottersanering samt extra städinsatser bidrar till att hålla gaturummet rent och snyggt. Återkommande översyn av långtidsparkerade cyklar sker på platsen.

Drottninggatan

City i Samverkan ansvarar för platssamordning åt Drottning­gatans förening och arbetar med säkerhet- och trygghetsfrågor samt generella stadsförbättrande åtgärder. Föreningen har tagit fram en gemensam vision för Drottninggatan under 2017.