Skip to main content

PLATSER

För att skapa starka platsidentiteter och innehåll som kompletterar varandra i City samverkar aktörer gatu- och områdesvis genom City i Samverkan som sammanhållande part.

Östra Kungsgatan

City i Samverkan är samordnande part för de tolv fastighetsägarna som finns på gatan. CiS ansvarar för kontakt med Stockholms stad, skötsel och dagliga förbättringsåtgärder av Kungsgatan mellan Sveavägen och Stureplan.

Drottninggatan

City i Samverkan ansvarar för platssamordning av fastighetsägargruppen på Drottninggatan, ett av Sveriges mest framträdande och välbesökta handelsstråk. Gruppen kommer under 2020 bland annat arbeta med en gemensam inriktning och vision för gatan.

Vasagatan

City i Samverkan är samordnande part mellan fastighetsägarna på gatan. CiS ansvarar för kontakten med Stockholms stad, drift och underhåll och generella stadsförbättrande frågor.
En Street Manager är specifikt dedikerad till Vasagatan och finns tillgänglig för fastighetsägarnas, stadens, handelns och polisens räkning, samt för besökarnas skull.
Under 2018 påbörjades en omdaning av gatan. CiS är samordnande mellan staden och fastighetsägarna under projektets gång.

Gamla Brogatan

City i Samverkan samordnar fastighetsägarnas intressen med att utveckla destinationen Gamla Brogatan och ta till vara de goda förutsättningar som finns på gatan. City i Samverkan hjälper fastighetsägarna att anordna event såsom ”Gamla Brogatan Market” tillsammans med butikerna som aktiverar gatan .

Sergels torg

Platssamverkan Sergels torg sker i samarbete med staden, Polisen, lokala näringslivet, Vasakronan, AMF Fastigheter, Gålöstiftelsen, AxFast, Afa Fastigheter och Stena Fastigheter. Samverkan drivs genom olika forum med både strategisk och operativ inriktning där samverkanslokalen på Sergels torg utgör en viktig hub för det dagliga arbetet. Arbetet fokuserar på trygghets- och trivselskapande åtgärder för Klaraområdet inom ramen för Vision Klara.

Sergelgatan

På Sergelgatan, med sitt centrala läge och unika arkitektur, genomförs ett spännande förändringsarbete. City i Samverkan ansvarar för platssamordningen på gatan och kvalitetssäkrar platsen. Målet är att Sergelgatan ska erbjuda en attraktiv helhetsupplevelse.

X