Samfinansieringsprojekt

Vi arbetar i breda samarbeten med näringslivet, staden och våra politiker. Här kan du fördjupa dig i flera av våra samarbeten.

Kärnan med vårt arbete baseras på styrkan med samverkan. När Citys aktörer samverkar mot gemensamma mål skapas större utväxling och genomslagskraft. Vi gör detta utifrån tre verksamhetsområden: cityprojekt, platser och kunskap.


City i samverkan - Stockholmsjul

Stockholm som juldestination

Visionen är att Stockholm ska vara en av Europas mest attraktiva och upplevelserika juldestinationer. Projektet drivs av en styrgrupp bestående av staden och fastighetsägare. Vi har med detta arbete skapat en plattform för att samla och hålla ihop Stockholms aktörer under varumärket #Stockholmsjul.

Stockholmsjul

Julbelysningsprojektet #Stockholmsjul är idag ett av Europas mest sammanhållande julbelysningsprojekt och dekorerade under perioden över 40 gator och torg i Stockholm City. 2022 var första gången sen 2019 som vi bjöd på en live-invigning av julen, i Kungsträdgården. Gry Forssell var konferencier, John Lundvik stod för sång och musik och Trafikborgarrådet Lars Strömgren invigningstalade.


CiS-modellen

City i Samverkans modell för platsutveckling, har tillämpats med stor framgång på många platser i Stockholms citykärna. CiS-modellen syftar till att identifiera, prioritera och genomföra värdeskapande samverkansåtgärder.

CiS-modellen innehåller ett antal metoder för att driva en samskapande samverkansprocess, som har rätt input och fokuserar på rätt värdepåverkande frågor. På följande sidor beskrivs dessa metoder och dess tillämpning.

Verktygslåda

Vår verktygslåda kan användas för att förstärka en plats attraktivitet. Vilka verktyg som skapar värde varierar för olika platser och mellan olika samverkansparter. Varje samverkansgrupp fattar beslut om vilka verktyg som är prioriterade och hur dessa ska användas.

Samverkansprojekt

Processen syftar till att utveckla och driva värdeskapande samverkansprojekt där City i Samverkan är en neutral part som balanserar intressen mellan staden, fastighetsägare och andra intressenter.

Platsutvecklingsmodell

City i Samverkans platsutvecklingsmodell är vägledande för en framgångsrik utveckling av platser. Den baseras på ett strategiskt förhållningssätt, praktiska erfarenheter och lokala förutsättningar.


Fastighetsägargrupper

Här kan du läsa mer om våra fastighetsägargrupper

Kungsgatan

City i Samverkan ansvarar för fastighetsägargruppen på Kungsgatan. Fastighetsägargruppen arbetar både strategiskt och operativt och i samverkan med Stockholms stad. Fokus 2022 låg på planering av markarbeten och grundförstärkning av gatan som påbörjades under 1:a kvartalet 2023.


Gamla Brogatan

City i Samverkan ansvarar för fastighetsägargruppen på Gamla Brogatan. Fastighetsägargruppen arbetar både strategiskt och operativt och i samverkan med Stockholms stad. Under 2022 fick Gamla Brogatan ny egendesignad sommarmöblering och under december månad hölls ett mindre julevent med glöggbjudning.


Sergelgatan

City i Samverkan ansvarar för fastighetsägargruppen för Sergelgatan. Fastighetsägargruppen arbetar både strategiskt och operativt och i samverkan med Stockholms stad. Under våren 2023 rullade gatans nya möblerings- och blomsterprogram ut.


Vasagatan

City i Samverkan ansvarar för fastighetsägargruppen på Vasagatan. Fastighetsägargruppen arbetar både strategiskt och i samverkan med Stockholms stad. I september 2022 blev Trafikkontorets ombyggnation av Vasagatan färdig där fastighetsägargruppen också delfinansierat projektet.


Drottninggatan

City i Samverkan ansvarar för både Drottninggatans fastighetsägargrupp och Drottninggatans förening som består av verksamheter på gatan. Fastighets-ägargruppen arbetar både strategiskt och operativt med gatan tillsammans med aktuella intressenter. Fokus under 2022 har varit att tillsammans med staden få ett helhetsperspektiv på gatan och sett över möjligheten att få till ny möblering och papperskorgar. En gemensam trygghetsvandring tillsammans med Trafikkontoret gjordes under våren 2023.

 


Norra Bantorget

I början av 2023 fick City i Samverkan ett nytt projektledningsuppdrag för Norra Bantorgets intresseförening och eventbolag. Norra Bantorget Intresseförening har ett 25-tal medlemmar som är fastighetsägare, företag och organisationer i området med syfte att utveckla och aktivera området runt Norra Bantorget. I vårt uppdrag ingår samordning och projektledning av årets aktiviteter och möten.