Stockholms city - centralstaden

Vårt uppdrag från medlemmarna

I maj 2022 antogs City i Samverkans nya ägardirektiv. Ägardirektivet anger övergripande strategiska riktlinjer och prioriteringar för de kommande fem åren.

City i Samverkan Stockholm AB är ett serviceaktiebolag helägt av City i Samverkan Stockholm ideell förening. City i Samverkan Stockholm AB (CiS) ska vara ett forum för utveckling av stadskärnan i Stockholm city. Forumet utgörs av fastighetsägare, berörda förvaltningar och övriga intressenter i Stockholms stad. Forumet samarbetar med andra relevanta aktörer och intressenter som bidrar med utveckling och liv i stadskärnan. Ägardirektivet anger övergripande strategiska riktlinjer och prioriteringar för de kommande fem åren.

Bolagsledningen ska i den övergripande treåriga budgetprognosen redovisa för hur ägarnas direktiv omsätts i verksamheten. Bolagets mål och strategier ska mot bakgrund av händelser i omvärlden och ägarnas direktiv årligen utvärderas och vid behov uppdateras i affärsplan inför kommande verksamhetsår.

Uppdrag 2022–2027

För att bidra till att bygga ett stabilt forum för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete ska servicebolaget fokusera på nedan angivna områden.

CiS ska arbeta för att:

•stärka och effektivisera samverkan mellan olika parter och intressenter i staden

•skapa en trygg och attraktiv stadsmiljö

•öka affärsnyttan i samverkan

•stärka utbud och innehåll i stadskärnan

•stärka sin plats som forum för utvecklingsarbetet i stadskärnan

Vårt Stockholm City

City i Samverkan verkar inom detta geografiska område. Det är vad vi kallar Stockholm City.