Skip to main content
 

KOMMANDE SEMINARIER

Frukostseminarium 29 Mars
Hur fungerar och utvecklas Stockholm citylogistik?

City i Samverkan välkomnar till frukostseminarium om Stockholms citylogistik den 29:e mars kl. 08.00-09.45. Vi ses på Playhouse Teater på Drottninggatan 71A.

Stockholm city är starkt beroende av sin goda tillgänglighet. Till skillnad från andra stadskärnor är Stockholm redan en stark kollektivtrafikdestination, men hur ser citylogistiken ut? Vilka logistikutmaningar har fastighetsägare, transportföretag och hyresgäster idag och hur säkerställer vi citys tillgänglighet framöver?

PROGRAM

8.00 Frukostmingel

8.30 Välkomna – varför behöver vi prata citylogistik? – Monica Bruvik, VD, City i Samverkan Stockholm

8.40 Trafikborgarrådets fokus framöver – Lars Strömgren, Trafikborgarråd i Stockholms stad, berättar om kommande fokus och prioriteringar

8.50 Vad vet vi om Stockholms citylogistik? – Victoria Herslöf, Strateg med fokus på hållbara godstransporter på Trafikkontoret Stockholms Stad.

8.05 Paneldiskussion: Hur fungerar citylogistiken idag och hur kan den förbättras?
– Martin Sandgärde, Affärschef Stockholm City, Vasakronan
– Annika H Schönefeld, Head of Real Estate, Elgiganten
– Robert Gorosch, Head of Group Strategy, Postnord
– Victoria Herslöf, Strateg med fokus på hållbara godstransporter, Trafikkontoret, Stockholms stad

9.45 Slut

Moderator: Jonas Arnberg, Detaljhandelspodden

Plats: Playhouse Teater, Drottninggatan 71A

ANMÄL DIG HÄR

TIDIGARE SEMINARIER

Frukostseminarium 30 November
Stockholm Citys besöksflöden efter pandemin

Under en lång period har besöksflödena påverkats av distansarbete och förändrade rörelsemönster. Sedan april 2022 efter att restriktionerna släpptes har besöksflödena på många platser återgått till normala nivåer. Återhämtningen har varierat över veckodagar, dygnet och mellan olika platser. På vissa platser har också satsningar på gatumiljön och fastighetsutvecklingsprojekt haft en positiv påverkan. Vilka gator har haft utmaningar och vilka är uppstickare?

Seminariets huvudfokus var Stockholm Citys senaste besöksflöden och hur de har utvecklats sedan pandemin med efterföljande panelsamtal med Frida Wijkström (Hufvudstaden), Henriette Johansson (AMF Fastigheter), Theodor Bratt (Trafikkontoret Stockholms Stad) och Björn Olausson (Reitan Convenience).

Besöksflödesrapporten och presentationen från seminariet finns tillgänglig under medlemsfliken för våra medlemmar.

Seminarium 23 mars
Rekordsatsningar i Stockholm City!

Just nu är Stockholm City inne i en starkt expansiv och innovativ period. Fastighetsägare, hyresgäster och staden gör stora investeringar för att city ska bli mer attraktivt att besöka och verka i. Allt fler platser förädlas med en utvecklad verksamhetsmix och fler besöksanledningar. Sergelstan och Gallerian är under färdigställande och Sturekvarteren och Centralstaden står näst på tur. Men hur kommer satsningarna att bli och hur bidrar de till ett myllrande city?

För att se seminariet i efterhand klicka här

 

Webinarium 19 oktober
Hur kan Stockholms City inspirera Sveriges stadskärnor? 

Det bubblar i Stockholm City. Fastighetsägarna har trots de stora utmaningarna under pandemin använt tiden till att bygga det nya City med innovativa koncept och upplevelser, flexibla kontor för hybridarbete, aktiviteter på taken, satsningar på konst och kultur samt förbättringar i stadsmiljön.

Ser vi nu ett nytt City som är redo att möta förändrade konsumtionsmönster och behov? Kan Stockholm City till och med bli en förebild för Sveriges stadskärnor i en tid av prövningar och stora förändringar?

För att se webinariet klicka här

 

 

Webinarium 26 januari
Framgångsfaktorer för Stockholm City i förändringens tid

Stadskärnor världen över går igenom stora förändringar. Hur kan vi nå framgång och ligga steget före? Kan vi utveckla Stockholm City till en mer unik destination? Handlar det om att utveckla stadsdelens nya identitet? Gör vi det genom fler bostäder? Behöver vi samverka på nya sätt för att möta framtiden?

För att se webinariet klicka här.

 

Webinarium 9 juni
Nya grepp för en levande stadskärna

Den pågående pandemins framfart leder till nya utmaningar för hela samhället, inklusive våra stadskärnor. Kraftigt minskade besöksflöden för konsekvenser för de flesta verksamheter och dessutom leder ödsliga och tomma gator till otrygghet. Hur kommer våra städer se ut när pandemin är över? Är det nya typer av verksamheter vi kommer att se? Blir mindre butikslokaler och korttidskontrakt allt vanligare? Är pop-up-koncept ett sätt att skapa levandeoch händelserika städer?

Webinarium finns tillgängligt att se här.

X