SEMINARIER

Seminarium 23 mars
Rekordsatsningar i Stockholm City!

Just nu är Stockholm City inne i en starkt expansiv och innovativ period. Fastighetsägare, hyresgäster och staden gör stora investeringar för att city ska bli mer attraktivt att besöka och verka i. Allt fler platser förädlas med en utvecklad verksamhetsmix och fler besöksanledningar. Sergelstan och Gallerian är under färdigställande och Sturekvarteren och Centralstaden står näst på tur. Men hur kommer satsningarna att bli och hur bidrar de till ett myllrande city?

För att se seminariet i efterhand klicka här

Centralstaden, Jernhusen

Webinarium 19 oktober
Hur kan Stockholms City inspirera Sveriges stadskärnor? 

Det bubblar i Stockholm City. Fastighetsägarna har trots de stora utmaningarna under pandemin använt tiden till att bygga det nya City med innovativa koncept och upplevelser, flexibla kontor för hybridarbete, aktiviteter på taken, satsningar på konst och kultur samt förbättringar i stadsmiljön.

Ser vi nu ett nytt City som är redo att möta förändrade konsumtionsmönster och behov? Kan Stockholm City till och med bli en förebild för Sveriges stadskärnor i en tid av prövningar och stora förändringar?

För att se webinariet klicka här

 

 

Webinarium 26 januari
Framgångsfaktorer för Stockholm City i förändringens tid

Stadskärnor världen över går igenom stora förändringar. Hur kan vi nå framgång och ligga steget före? Kan vi utveckla Stockholm City till en mer unik destination? Handlar det om att utveckla stadsdelens nya identitet? Gör vi det genom fler bostäder? Behöver vi samverka på nya sätt för att möta framtiden?

För att se webinariet klicka här.

I juni genomförde City i Samverkan ett webinarium på temat ”Nya grepp för en levande stadskärna” som finns tillgängligt att se här.