Det här är vi

City i Samverkan Stockholm AB är ett serviceaktiebolag helägt av City i Samverkan Stockholm ideell förening. Tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners från staden, näringslivet och fastighetsägarna, jobbar vi med att utveckla Stockholm city till en pulserande stadsdel där alla kan trivas!

Samverkansåret 2023

Tack för ännu ett år av värdefullt samarbete för att göra Stockholm city ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i!

För City i Samverkan var 2023 året då vi började vår förändringsresa och framöver är vårt fokus att presentera fakta om city, underlätta kunskapsutbyte och driva samverkansprojekt och platssamverkan som skapar affärs- och samhällsnytta.

Här du läsa om vårt 2023

Vårt uppdrag

City i Samverkan ska arbeta för att stärka och effektivisera samverkan mellan olika parter och intressenter i staden. Vi är en neutral part som balanserar våra medlemmars intressen på ett respektfullt sätt. Bolagets mål och strategier ska mot bakgrund av händelser i omvärlden och ägarnas direktiv årligen utvärderas och vid behov uppdateras i affärsplan inför kommande verksamhetsår.

Affärsidé

City i Samverkan är en medlemsorganisation utan vinstintresse, som initierar och driver samverkan för att göra Stockholm city mer attraktivt för medlemmar, näringsliv, stockholmare och besökare.

Vision

Vår vision är att utveckla Stockholm city till Europas mest attraktiva stadskärna som gör stockholmarna stolta.

Mission

Att inspirera till kunskapsutbyte och nätverkande samt initiera och driva samverkansprojekt som ger affärs- och samhällsnytta.

Ett urval av våra medlemmar