Stockholm City - Drottninggatan

Våra samfinansieringsprojekt

Vi arbetar ständigt tillsammans med staden, näringslivet och fastighetsägare för att göra Stockholm city till Europas attraktivaste stadskärna att besöka och bo i. Här kan du läsa  mer om många av våra projekt.

Fastighetsägargrupper och föreningar

Vi samordnar aktörer i ett område med syfte att förstärka en plats. Respektive grupp enas årligen om en gemensam samverkansplan. Planen tas fram med stöd av vår CiS-modell och process- och projektleds av City i Samverkan.

Kungsgatan

City i Samverkan ansvarar för fastighetsägargruppen på Kungsgatan. Fastighetsägargruppen arbetar både strategiskt och operativt och i samverkan med Stockholms stad. Fokus 2022 låg på planering av markarbeten och grundförstärkning av gatan som påbörjades under 1:a kvartalet 2023.

Gamla Brogatan

City i Samverkan ansvarar för fastighetsägargruppen på Gamla Brogatan. Fastighetsägargruppen arbetar både strategiskt och operativt och i samverkan med Stockholms stad. Under 2022 fick Gamla Brogatan ny egendesignad sommarmöblering.

Sergelgatan

City i Samverkan ansvarar för fastighetsägargruppen för Sergelgatan. Fastighetsägargruppen arbetar både strategiskt och operativt och i samverkan med Stockholms stad. Under våren 2023 rullade gatans nya möblerings- och blomsterprogram ut.

Stockholm City - Drottninggatan

Drottninggatan

City i Samverkan ansvarar för både Drottninggatans fastighetsägargrupp och Drottninggatans förening som består av verksamheter på gatan. Fastighets-ägargruppen arbetar både strategiskt och operativt med gatan tillsammans med aktuella intressenter. Fokus under 2022 har varit att tillsammans med staden få ett helhetsperspektiv på gatan och sett över möjligheten att få till ny möblering och papperskorgar. En gemensam trygghetsvandring tillsammans med Trafikkontoret gjordes under våren 2023.

Norra Bantorget

I början av 2023 fick City i Samverkan ett nytt projektledningsuppdrag för Norra Bantorgets intresseförening och eventbolag. Norra Bantorget Intresseförening har ett 25-tal medlemmar som är fastighetsägare, företag och organisationer i området med syfte att utveckla och aktivera området runt Norra Bantorget. I vårt uppdrag ingår samordning och projektledning av årets aktiviteter och möten.

Vasagatan

City i Samverkan ansvarar för fastighetsägargruppen på Vasagatan. Fastighetsägargruppen arbetar både strategiskt och i samverkan med Stockholms stad. I september 2022 blev Trafikkontorets ombyggnation av Vasagatan färdig där fastighetsägargruppen också delfinansierat projektet.

#Stockholmsjul

Stockholmsjul och all härlig belysning i city startade redan 2011 och har byggts ut löpande. Idag är det ett av Europas mest sammanhållande julbelysningsprojekt. I november tänds ljusen och gör Stockholm city julmysigt ända fram till tjugondag Knut. ”Det blir jul överallt, men bara här blir det Stockholmsjul”

Stockholmsjul

Stockholms julbelysning

Julbelysning där fler än 40 gator och torg dekoreras utifrån en gemensamt framtagen inriktning. Projektet inkluderar även marknadsföring för Stockholm som juldestination. #Stockholmsjul invigs i samband med att julbelysningen tänds upp.

Stockholm som juldestination

Stockholm som juldestination

City i Samverkan har skapat ett forum för att utveckla Stockholm som juldestination tillsammans med citys aktörer. Den långsiktiga visionen är att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva och upplevelserika juldestination.

Vill du ha hjälp att driva ditt projekt?