Vad vi gör

För att utveckla Stockholm till Europas mest attraktiva stadskärna behövs ett fungerande samarbete mellan näringslivet, fastighetsägarna och staden. På City i Samverkan samarbetar vi med alla genom att dela på kunskap, initiera och driva projekt samt skapa gator och torg där alla kan trivas.

 

#Tillsammansgörvistockholmcitybättre

Insikter & info

Ett av våra fokusområden är att fungera som en hub med statistik & analys samt vara ett forum för kunskapsdelning & kunskapsspridning.

Cityutveckling

Varje år fördjupar vi oss i olika områden där vi tillsammans med våra medlemmar kan lösa branschproblem och nå citys fulla utvecklingspotential.

Nätverksträffar

Vi bjuder regelbundet in till nätverksträffar där alla medlemmar får möjlighet att träffa varandra och utbyta tankar och erfarenheter.

Samfinansieringsprojekt

Vi samordnar de medlemmar som har intresse av en djupare samverkan genom att upprätta samfinansieringsprojekt som leder till en gemensam värdeutveckling.

CiS-modellen

Vår egen modell för platsutveckling kallar vi CiS-modellen. Den syftar till att identifiera, prioritera och genomföra värdeskapande samverkansåtgärder, och har med stor framgång tillämpats på många platser i Stockholms citykärna.

CiS-modellen är inte en modell utan består av flera modeller som samspelar med varandra för att tydliggöra nuläge, målbild och prioriteringar. CiS-modellen är också ett hjälpmedel för att underlätta samarbete i större grupper.

 

Attraktivitet och trygghet

För att göra Stockholm city till en plats där människor trivs och affärer kan blomstra är trygghet viktigt. Vi arbetar över gränserna för att skapa ett attraktivt och tryggt Stockholm.

Kunskapsutbyte med flertalet aktörer, i trygghetsfrågor

Vi samverkar med relevanta aktörer för att öka tryggheten i city. Detta genom kunskapsutbyte genom exempelvis Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Polisen, näringslivet och stadens olika förvaltningar. Vi är behjälpliga med att förmedla information från staden och Polisen till fastighetsägare, butiker och andra företag.

 

Kunskapsutbyte med andra samverkansorganisationer

Vi har ett kunskapsutbyte med flera andra samverkansorganisationer i city såsom Platssamverkan Sergels torg, Platssamverkan Östermalm, handelsföreningar, företagarföreningar m.fl..

 

 

Cityvärdar i Stockholm

Kvalitetssäkrande driftkoordinering

Våra cityvärdar finns ute på citys gator. De fungerar som ambassadörer och kvalitetssäkrar cityområdet genom att t.ex. riva ner affischer, klottersanera och se till att  det är rent och snyggt i gaturummet. De rapporterar också in störningar i gatumiljön till Trafikkontoret via appen ”Tyck till”.

Passa på och använd appen du också. Den ger Trafikkontoret bra och snabb input kring vad som behöver åtgärdas. Skriv gärna in lite beröm då och då – det är mycket som är fantastiskt bra i vår vackra stad. Ladda ner appen här: app/tyck-till

Gamla Brogatan - Levande Stockholm

Samarbete med Levande Stockholm

Levande Stockholm syftar till att skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv i stadens offentliga rum. Varje år görs gator, torg och kajer om till ytor för aktiviteter, evenemang och kultur. Trivsamma sommar- och vinterplatser skapas genom att begränsa trafiken och placera ut möbler och växter på välbesökta platser i hela staden.

City i Samverkan bidrar till att förverkliga insatserna framförallt på de gator där vi har en platssamverkan med olika fastighetsägargrupper.

Läs mer om Levande Stockholm här: staden/offentliga-rum/

Fastighetsägargrupper

På flera platser i stan leder vi lokala fastighetsägargrupper som har enats om en gemensam samverkansplan för sin gata.