Skip to main content
 

VAD VI GÖR

Kärnan med vårt arbete baseras på styrkan med samverkan. När Citys aktörer samverkar mot gemensamma mål skapas större utväxling och genomslagskraft. Vi gör detta utifrån tre verksamhetsområden: cityprojekt, platser och kunskap.

Cityprojekt

För att skapa en positiv upplevelse arbetar vi bland annat med kvalitetssäkring av stadsmiljön, julbelysning, säkerhet och trygghet.

Läs mer

Platser

Genom samverkan skapar vi starka platsidentiteter och innehåll som kompletterar varandra i City.

Läs mer

Kunskap

Vi inspirerar Citys aktörer och belyser aktuella ämnen genom seminarier och olika undersökningar.

Läs mer
X