Medlemskap

City i Samverkans medlemmar omfattar Stockholm stad, fastighetsägare, handel, konsulter och flera andra aktörer som på olika sätt bidrar till att stärka Stockholm citys attraktivitet.
Ju fler vi är desto mer kan vi göra.

Som medlem är du en viktig del i något stort. Tillsammans gör vi Stockholm city bättre! 💙
Välkommen du också!

Som medlem är du med och bidrar till insatser som stärker Stockholm citys attraktivitet och konkurrenskraft.

Du blir del av ett sammanhang i city där genomförandekraft skapas genom samverkan med andra cityaktörer. Vi projektleder och samordnar fastighetsgrupper för olika gator i city och arbetar nära staden kring renhållning, tillståndsfrågor, julbelysning, gatumiljö, säkerhet och trygghet.

Kontinuerligt hålls seminarier med aktuella och intressanta ämnen med fokus på cityfrågor.

Du får även tillgång till undersökningar och rapporter specifikt för Stockholm city, till exempel attitydundersökningar, besöksmätningar och handelsindex.

Därför ska du vara medlem

Vi är en neutral part som balanserar våra medlemmars intressen på ett respektfullt sätt genom att vara en viktig koppling mellan fastighetsägare, näringsliv och staden. Vår vision är att tillsammans utveckla Stockholm city till Europas mest attraktiva stadskärna. Tillsammans gör vi Stockholm city bättre!

Vi delar på kunskap

Ett av våra fokusområden är att fungera som ett forum för kunskapsdelning & kunskaps- spridning. Vi gör regelbundet flödesmätningar, attitydundersökningar och omvärldsbevakningar som ger våra medlemmar värdefulla insikter och beslutsunderlag.

Vi cityutvecklar

Varje år fördjupar vi oss i olika områden där vi tillsammans med våra medlemmar kan lösa branschproblem och nå citys fulla utvecklingspotential. Vårt mål är ett Stockholm i världsklass med en ännu härligare och bättre stadskärna där alla kan trivas.

Vi ordnar nätverksträffar

På City i Samverkan bjuder vi regelbundet in till nätverksträffar där alla medlemmar får möjlighet att träffa varandra och utbyta tankar och erfarenheter. Vi utbyter också information med andra samverkansorganisationer i city.

Vi skapar samverkan

Vi samordnar de medlemmar som har intresse av en djupare samverkan genom att upprätta samfinansieringsprojekt som leder till en gemensam värdeutveckling.

Våra medlemmar

Här ser du vilka mer som är medlemmar hos oss. Allt ifrån fastighetsägare, organisationer, företag, butiker, restauranger, hotell, med mera.

Samverkansåret 2023

Tack för ännu ett år av värdefullt samarbete för att göra Stockholm city ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i!

För City i Samverkan var 2023 året då vi började vår förändringsresa och framöver är vårt fokus att presentera fakta om city, underlätta kunskapsutbyte och driva samverkansprojekt och platssamverkan som skapar affärs- och samhällsnytta.

Här du läsa om vårt 2023