Styrelse

City i Samverkan är en ideell förening som äger ett servicebolag där den operativa verksamheten bedrivs (City i Samverkan Stockholm AB).

City i Samverkan har därför två styrelser som du kan läsa mer om nedan.

Föreningsstyrelsen ansvarar i första hand för beslut om föreningens fleråriga affärsplan, uppföljning av ägardirektiv och andra förslag till årsstämman.

Bolagsstyrelsen ansvarar för att styra den operativa verksamheten utifrån direktiv av föreningsstyrelse och årsstämma.

Föreningens styrelse

Ordförande
Sven Renström, Olov Lindgren Fastigheter

Vice ordförande
Frida Lampel, Reurb

Ledamöter
Caroline Strand, Visit Stockholm, Stockholms stad
Daniella Waldfogel, Stockholms Handelskammare
Elisabet Elmsäter Vegsö, Svensk Handel
Emanuel Westin, Hufvudstaden
Jenny Sivervik, AMF Fastigheter
Joakim Boberg, Trafikkontoret, Stockholms stad
Karin Lindgren Gardby, Exploateringskontoret, Stockholms stad
Louise Pergament, Skandia Fastigheter
Martin Sandgärde, NREP Sverige
Oskar Sköld, Fabege
Roger Ticoalu, Kulturförvaltningen, Stockholms stad

Suppleanter
Joakim Elveroth, Scandic Hotels
Torbjörn Rusck, Ströms

Bolagets styrelse

Ordförande
Sven Renström, Olov Lindgren Fastigheter

Vice ordförande
Frida Lampel, Reurb

Ledamöter
Henriette Johansson, Vasakronan
Johanna Holmberg, NCM
Kajsa Axelsson, Wester+Elsner
Vida Farahvashi, Axfast

Suppleanter
Carl Carstenius, Corem
Pontus Larsson, Jernhusen

Valberedningen

Lars Backemar, Backemar Consulting lars@backemarconsulting.se

Jenny Nilsson, Skandia Fastigheter jenny.nilsson@skandiafastigheter.se

Har du förslag på ledamöter?
Varmt välkommen att kontakta valberedningen i god tid före årsstämman som vanligtvis hålls under maj månad.