Stockholm City - Drottninggatan Nyheter

Besökarna är tillbaka i Stockholms City!

Den senaste kartläggningen från City i Samverkan visar att besöksflödena är tillbaka i Stockholm City efter två års pandemi. På Stockholms mest intensiva gågata, Drottninggatan, har antalet passerande hittills i maj varit +6 procent jämfört med samma period innan pandemin.

City i Samverkan Stockholm bevakar besöksflöden och omsättningsstatistik för Stockholms stadskärna för att delge insikter till medlemmar och samarbetspartners. När pandemin svepte in över landet, konstaterades tidigt allvarliga konsekvenser för Stockholm City. År 2020 minskade besöksflödena på de mest centrala gatorna med -60 procent. Samtidigt skedde ett omsättningstapp för sällanköpshandeln på -25 procent och för restaurangbranschen på -45 procent.

Sedan år 2021 har både flöden och omsättning sakta stärkts och återhämtningstakten har tilltagit under 2022. Drottninggatan är Stockholms mest flödesstarka gågata och är en god indikator på Citys attraktivitet. I april 2022 var besöksflödena på Drottninggatan endast -6 procent jämfört med 2019 och i början av maj skedde återhämtningen. Hittills i maj är flödena +6 procent jämfört med samma period år 2019.

-Det är glädjande att se att Stockholm Citys besöksflöden har återhämtats och är högre än de var innan pandemin. Det indikerar ett mycket starkt intresse för att besöka Stockholms stadskärna, säger Monica Bruvik, VD på City i Samverkan Stockholm.

Även omsättningen inom restaurang och sällanköpshandel uppvisar en återhämtning. Under fjärde kvartalet 2021 var restaurangomsättningen endast -3 procent lägre än den var innan pandemin. Under första kvartalet 2022 ökade omsättningen av sällanköpsvaror med +22 procent och är nu endast -17 procent från nivån innan pandemin. Stockholms stadskärna har därmed en starkare återhämtning än klädhandeln i riket som landade på +13 procent under samma period.

– Omsättningen i Stockholm City är nästan tillbaka på nivån före pandemin, och många enskilda verksamheter har redan hämtat tillbaka sitt pandemitapp, säger Monica Bruvik, VD på City i Samverkan Stockholm.


För mer information:
Monica Bruvik, VD, City i Samverkan Stockholm
072-525 17 53, monica.bruvik@cityisamverkan.se

City i Samverkan Stockholm är ett forum för utveckling av stadskärnan i Stockholm City. Medlemmar är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln samt andra intressenter som gemensamt vill bidra till utveckling och liv i stadskärnan.

Sällanköpsvaruhandel utgörs av detaljhandelsvaror såsom kläder, skor, sport, leksaker, elektronik, möbler och heminredning, dvs. detaljhandelsvaror exkl. dagligvaruhandeln såsom livsmedel.

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.